นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 147304
ความเห็น: 293

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง    

รุ่นที่ 1  ในปีงบประมาณ 2543  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 ราย              

รุ่นที่
2  ในปีงบประมาณ 2544  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 ราย             

รุ่นที่ 3  ในปีงบประมาณ 2545  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  47 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 20  ราย สาย ข.ค จำนวน 27 ราย             

รุ่นที่ 4  ในปีงบประมาณ 2547  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  91 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 22 ราย สาย ข.ค จำนวน 69 ราย              

มีผู้เข้าร่วมในโครงการ แล้วจำนวน  183 ราย ผู้สอน(สายก.) 63 ราย  สาย ข.ค  120 ราย           

จากการเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.บ.ข.โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552 ยกเว้นข้าราชการทหารจะเข้าร่วมโครงการ ปี2551 การใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า(เงินก้อน=8+อายุราชการx เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง(ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า) ซึ่งส่วนราชการ(กรม) ต้องใช้งบบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้โอนมาจากงบหมวดอื่นๆ ซึ่งก็เป็นงบประมาณบุคลากร ของผู้ที่ออกจากราชการที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณที่ออกนั้นเอง (ถ้าไม่เกิน 12เท่า)ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่ จะมาจ้างคนที่ออกจากราชการไป
    
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป (49 ปี 6 เดือนไม่ได้)หรืออายุราช 25 ปี(24 ปี 6 เดือน ได้) ต้องมีอายุราชการเหลือ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
ให้ส่วนราชการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วม
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและผลกระทบของส่วนราชการที่มีต่อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ผ่านมา 
 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 17:47 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 เอสเค, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เอ [IP: 114.128.127.34]
26 มิถุนายน 2553 10:50
#58221
ปีนี้อายุ 57 ปี 5 เดือน นับถึงเดือน กันยายน 2553 อยากทราบว่า จะเข้าโครงการปีหน้า2554 ได้หรือไม่ จะครบวันเกษียณอายุ 2556
Ico48
sompon [IP: 113.53.169.185]
29 มิถุนายน 2553 14:30
#58305

ปัจจุบันกระผมอายุ 50 ปี เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ 2555-2556 ได้ไหมครับ

เจษฎา

29/06/53

Ico48
ข้าราชการ [IP: 125.26.144.167]
30 มิถุนายน 2553 08:54
#58318

กระผมเกิด 21 ต.ค.2495 เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ 2555 ได้ไหมครับ

ข้าราชการมุกดาหาร

Ico48
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร [IP: 125.26.144.167]
30 June 2010 09:14
#58319

กระผมเกิด 27 ก.ย.2503 ณ.30 ก.ย 2553 อายุ 50 ปี 3 วัน อายุราชการ 29 ปี 9 เดือน เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ 2555 ( 1 ต.ค.54 ) ได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ

สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร

 

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕(ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๔) จะต้องมีอายุราชการเหลือ ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป เพราะฉนั้น ผู้ที่เกิดระหว่าง ๒ ตค ๙๔ ถึง ๑ ต.ค.๙๕ ไม่สามาถเข้าร่วมในปี งบประมาณ๒๕๕๕

กรณี ของ คุณ ๑๕๑ ถึง ๑๕๔

สามารถเข้าร่วม ในโครงการปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ ครับ

Ico48
คนป่วย [IP: 118.173.25.94]
06 กรกฎาคม 2553 10:30
#58523
ดิฉันอายุ 46 ปี อายุราชการ  26  ปี มีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลรักษา สามารถเข้าโครงการเกษียณอายุราชการได้ไหมคะ
Ico48
เจษฎา [IP: 125.26.142.237]
07 กรกฎาคม 2553 08:33
#58553

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.55 ) มีไหมครับ ขอบคุณมากครับ

มุกดาหาร

ตอบ คำถาม ๑๕๖  อายุราชการ ๒๖ปี สามารถ เข้าร่วมโครงนี้ได้ ครับ

 

คำถาม ๑๕๗ 

โครงการนี้ ตามที่ค.ร.ม ให้ความเห็นชอบ จะหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕(๑ต.ค.๕๔) ในปี๒๕๕๖ จะมีหรือไม่  ขึ้นอยู่กับ ค.ร.ม. และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ คือ คปร ว่าจะ มีแนวคิดจะดำเนินการหรือไม่  แต่ ขณะนี้ ถือว่าโครงนี้ จะหมด ใน ปี ๒๕๕๕ ครับ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ม.อ. มีผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ รายได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ ๒๕ ราย เป็นสายสนับสนุน  ๒๓ ราย สายวิชาการ ๒ ราย เป็น เงิน ๘,๒๙๒,๖๙๐ บาทในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ที่ประชุม ค.บ.ม. ได้  แก้ประกาศ ในส่วนการให้ค่าน้ำหนักคะแนน ของตำแหน่งชำนาญการ โดยค่าน้ำหนัก เฉพาะ ระดับ ๗-๘ เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบัน  ระเบียบเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ป.ว.ส. เลื่อน ขึ้นระดับ ๖ ได้ โดยไม่ต้องขอชำนาญการ  ได้กำหนด วงเงิน ไว้ ๕ ล้านบาท  ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม ประมาณ ๑๕ คน คิดเป็น ร้อย ละหนึ่ง ของผู้มีสิทธิ กำหนดรับสมัคร วันที่๑๘-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓
Ico48
รักชาติ [IP: 124.120.185.115]
20 July 2010 20:51
#58966

จริงน่าจะให้เขาสักคนละ 30 เท่านะ

Ico48
เจ [IP: 113.53.197.8]
06 สิงหาคม 2553 20:23
#59388

ดิฉันเกิด 1 มค 2495 ณ 30 กย 54

อายุราชการ 30 ปี 4 เดือน เข้าโครงการเกษียนอายุ ราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลา54 ได้ไหมค่ะ) ขอบคุณ ค่ะ

Ico48
เที่ยง [IP: 119.31.121.67]
07 สิงหาคม 2553 22:50
#59410

เรียน คุณเจ

ผู้ที่ เข้าโครงการใน ปีงบประมาณ 2555 ต้องมีอายุราชการเหลือ 2 ปี  ผู้ที่เกิด ตั้ง แต่วันที่ 2 ตุลาคม 2494 -   1  ตุลาคม  2495   ไม่สามารถ เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2555

 กรณี คุณ เจ เกิด 1  มกราคม  2495  จึงไม่สามารถ เข้าร่วมได้ ครับ

                           เที่ยง

Ico48
เจ [IP: 125.27.177.9]
09 August 2010 22:09
#59449

แล้วถ้า เกิด 1 ม.ค 2497 จะเข้าโครงการเกษียนอายุราชการปีงบประมาณ2555 (1 ตุลา 2554) ได้ไหมค่ะ

Ico48
ข้าวเก่า [IP: 117.47.251.116]
10 August 2010 09:27
#59452
เออรี่ปี53ของตำรวจผู้ที่ยักยอกเงินขวัญถุงกำลังชดใช้กรรมและกรรมกำลังจะมาถึงอีกที่ไม่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นปีนี้จงต้องระวังอย่าให้ถูกยักยอกอีกในส่วนของตำรวจผู้น้อยที่กำลังจะเข้าโครงการเพื่อจะได้เอาไปทำทุนหรือชะระหนี้เพื่อไปเป็นพลเมืองที่ดีในข้างหน้าส่วนระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการหากไม่ได้รับก็คงไม่เดือดร้อนเพราะส่วนมากโกงหรือคอรับชั่นมาได้มากแล้ว สาธุ
Ico48
ประภาพร [IP: 58.147.9.197]
20 August 2010 13:51
#59674

ดิฉันเกิด 4 ก.ย.2507 บรรจุเข้ารับราการ 14 พ.ค. 30ณ 1 ต.ค. 54 อายุราชการ 24 ปี 4 เดือน เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ 2555 ( 1 ต.ค.54 ) ได้ไหม ขอบคุณค่ะ

Ico48
พอลล่า [IP: 58.137.137.10]
20 August 2010 17:13
#59677

เกิด ม.ค. 07 บรรจุ 2 เม.ย.27 ปัจจุบันอายุ46 อายุราชการ 26 ปี เข้าโครงการ early งบ 2555 ได้หรือไม่

Ico48
suree [IP: 1.46.153.241]
01 กันยายน 2553 09:52
#59898

เกิด14 พ.ค 2507รับราชการ  1 เมษายน 2530 ถึง 30 กันยายน 2554  รวมอายุราชการ  24ปี 6 เดือน เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2555ได้รึไม่

Ico48
เที่ยง (Recent Activities)
05 September 2010 21:31
#59993

เรียนคุณประภาพร

อายุราชการ 24 ปี 4 เดือน นับถึง 30 กันยายน 54 ไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการฯ ได้

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมี อายุ 50 ปี ขึ้นไป  หรืออายุราชการ25 ปี(24 ปี 6เดือน) นับจน ถึง 30 กันยายน และต้องมีเลาราชการเหลือ 2 ปี

คุณสุรีย์

อายุราชการ 24ปี 6เดือน สามารถ เข้าร่วมโครงการได้

คุณพอลล่า

 อายุราชการ 26 ปี เข้าร่วมโครงการฯ ได้

Ico48
จิ๋ม [IP: 125.27.180.155]
07 กันยายน 2553 19:05
#60070

แล้วถ้า เกิด 1 ม.ค 2497 จะเข้าโครงการเกษียนอายุราชการปีงบประมาณ2555 (1 ตุลา 2554) ได้ไหมค่ะ

Ico48
จิ๋ม [IP: 125.27.180.155]
07 September 2010 19:08
#60071

ดิฉันเกิด 1 ม.ค. 2497 บรรจุ 12 พ.ค. 2524 จะเข้าร่วมโครงการเกษียนอายุ ปี 2555 ได้ไหมค่ะ

Ico48
เที่ยง (Recent Activities)
14 September 2010 08:41
#60223

คุณ จิ้ม เข้าร่วมได้ครับ

Ico48
คนรอเอรรี่ [IP: 118.173.16.151]
19 September 2010 07:49
#60308

ทำไม สตช.มันทำแบบนั้น เลวจริงๆ ที่โกงกินกันเป็นกี่ล้านๆทำไมยังไม่พอกันอีกหรือ..ยศเอาไปทำอะไรได้ คนที่ออกเขาเบื่อที่จอยู่ แต่พวกท่านมียศใหญ่ๆโต เอายศไปหาผลประโยช์ได้ ทุเรศวะ

Ico48
somchai [IP: 125.27.119.96]
19 September 2010 13:14
#60313
โครงการนี้ควรให้ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุราฃการเหลือไม่น้อยกว่าสามปี ปัจจุบันก็รอเหลือแค่หนึ่งปีหรือสองปีซึ่งมันไม่ได้ช่วยปรับลดกำลังพลเลย ที่สำคัญกำลังพลที่ออกไปก่อนหน้านี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งนั้นแต่เบื่อระบบราชการ หลายหน่วยงานแทบจะทำงานไม่ได้คนที่อยู่ก็ทำงานไม่เป็นลองเข้าไปทดสอบกันดู
Ico48
ครู คศ 3 [IP: 183.89.150.122]
01 October 2010 19:47
#60600
 โครงการเกษียณอายุราชการปี 2555 มี อายุ ต้อง 58 ปี จึงจะเข้าโครงการนี้ได้ แต่ว่าถ้าอยู่ระหว่างสอบสวนลหุโทษจะเข้าโครงการนี้ได้หรือไม่ ขอให้คุณเที่ยงช่วยตอบได้ แล้วถ้าได้อนุมัติ จะได้รับเงินก้อนประมาณเดือนไหน  
Ico48
ครู คศ 2 [IP: 183.89.150.122]
01 October 2010 20:17
#60601
 ระหว่างโครงการนี้ กับเงินเพิ่ม 5%ในเดือนตุลาคม 2554 ที่นายกฯประกาศว่าจะให้ จะเลือกอะไรดี หนี้ก็เยอะ ออกไปเงินก้อนก็ไม่พอใช้หนี้ ใครเป็นอย่างนี้ช่วยตอบด้วย กู้สบัด มีอะไรกู้ได้กู้หมด ที่จริงน่าจะเพิ่มก่อนมีโครงการ
Ico48
ครู คศ 3 [IP: 27.130.81.38]
17 October 2010 05:57
#60961
  อยากทราบว่าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2556 จะมีโครงการนี้ หรือไม่ครับ ช่วยตอบด้วย และถ้ายุบสภาก่อน ปี 2555 ยังจะมีหรือไม่
Ico48
ตำรวจชั้นผู้น้อย [IP: 27.130.81.38]
17 October 2010 06:20
#60962
  เห็นรัฐฯประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 5% ข้าราชการครู 8% สายการเมือง 14% ในเดือน เมษายน ปี2554 รัฐ คิดจากมาตรฐานอะไร เป็นตัวชี้วัด ช่วยตอบด้วย
Ico48
ไม่แสดงตน [IP: 27.130.81.38]
17 October 2010 06:55
#60963
   ความจริงดิฉันจะเข้าโครงการเออรี่ ปี 2554 แต่เห็นนายกฯประกาศขึ้นเงินเดือน 5% เดือนเมษายน 2554 เลยอยู่ต่อดีกว่า ออกไปก็ไม่พอใช้หนี้ อยู่ต่อยังได้เงินเศษเนื้อข้างเขียงบ้าง ยอมรับว่ายังมีข้าราชการอย่างดิฉันอีกเยอะ
Ico48
ข้าราชการ อบจ. [IP: 183.89.196.28]
18 October 2010 11:46
#60989
     ขอสอบถาม คุณเที่ยง ผมเกิด 30 กย..2495 อายุราชการ 36 ปี เข้าโครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ในปี2555 ได้หรือเปล่า
Ico48
ตำรวจ ตชด. [IP: 118.172.172.88]
03 November 2010 11:30
#61313
 ผมได้ดูโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2554 เห็นของทหารกำหนดอายุให้เข้าโครงการแค่ 45 ปี ก็เข้าโครงการได้ ทำไมของตำรวจถึงไม่ได้กำหนดเช่นทหารบ้างครับ ช่วยชี้แจงให้ทราบทีครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ