นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 147311
ความเห็น: 293

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง    

รุ่นที่ 1  ในปีงบประมาณ 2543  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 ราย              

รุ่นที่
2  ในปีงบประมาณ 2544  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 ราย             

รุ่นที่ 3  ในปีงบประมาณ 2545  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  47 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 20  ราย สาย ข.ค จำนวน 27 ราย             

รุ่นที่ 4  ในปีงบประมาณ 2547  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  91 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 22 ราย สาย ข.ค จำนวน 69 ราย              

มีผู้เข้าร่วมในโครงการ แล้วจำนวน  183 ราย ผู้สอน(สายก.) 63 ราย  สาย ข.ค  120 ราย           

จากการเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.บ.ข.โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552 ยกเว้นข้าราชการทหารจะเข้าร่วมโครงการ ปี2551 การใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า(เงินก้อน=8+อายุราชการx เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง(ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า) ซึ่งส่วนราชการ(กรม) ต้องใช้งบบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้โอนมาจากงบหมวดอื่นๆ ซึ่งก็เป็นงบประมาณบุคลากร ของผู้ที่ออกจากราชการที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณที่ออกนั้นเอง (ถ้าไม่เกิน 12เท่า)ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่ จะมาจ้างคนที่ออกจากราชการไป
    
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป (49 ปี 6 เดือนไม่ได้)หรืออายุราช 25 ปี(24 ปี 6 เดือน ได้) ต้องมีอายุราชการเหลือ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
ให้ส่วนราชการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วม
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและผลกระทบของส่วนราชการที่มีต่อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ผ่านมา 
 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 17:47 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 เอสเค, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
uthaikan [IP: 61.19.66.214]
22 สิงหาคม 2554 12:56
#67825

คุณเลือกตอบเฉพาะบางคนเท่านั้น ครูทุกวันนี้เขาไม่ได้เบื่อนักเรียนหรอกนะ แต่เขาเบื่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเขามากกว่า เขามีแขน มีขาอย่างไรเขาก็ไม่ทำตัวให้อดตายหรอกนะ ที่เขาอยากออกเพราะเขาถูกกดขี่ และไม่มีความยุติธรรมจากผู้บั

งคับบัญชา ใครก็สามารถเป็นได้เว้นแต่ว่าเขาคิดอยากจะเป็นหรือเปล่า ชนิดที่ว่าจะเลือกเป็นหรือเปล่า การทำงานทุกวันนี้ ต้องอาศัยมือใครยาวก็สาวได้สาวเอา

Ico48
saisawad [IP: 182.53.158.219]
01 พฤศจิกายน 2554 06:52
#70341

วอนท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและทีมงาน กรุณาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการเออรี่(หลัง 1 ต.ค 55) ว่าจะมีโครงการหรือไม่ อยากรู้มาก

Ico48
pom [IP: 223.205.27.84]
01 พฤศจิกายน 2554 20:13
#70404

เรียน ท่านที่มีคำตอบ โครงการเออรี่กำหนดขึ้น ด้วยการวางแผนระยะยาว ดิฉันก็วางแผนชีวิตที่จะออกจากราชการ ปีสุดท้ายของโครงการ แล้วจะมายุบกันดื้อๆ มันไม่ปัญญาอ่อนไปหน่อยหรือ ทำไมไม่ยุบตั้งแต่ปีแรกละคะ วอนท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยคิดสักนิด

Ico48
จ่าเอก วสันต์ กุลดี [IP: 119.42.101.80]
18 พฤศจิกายน 2554 09:53
#71711

โดยขีดความสามารถแล้วนับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายที่จะอุทิศตน เพื่อสังคม วัฒนธรรม ให้เป็นเหตุอันควรที่จะสืบสาน

ประเพณีอันเป็นเวลาช้านาน ให้เพิ่มพูน ทั้งนรกสวรรค์ ทุกชั้นวรรณะ ที่จะเสริมสร้างกำลังใจ ให้ก้าวต่อไปในวันอนาคตข้างหน้า

ซึ่งอยู่ในกฎในเกณฑ์ ตามกติกา ของสังคม ซึ่งไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ เราต้องพึงคนสำคัญ

ที่ได้มากกว่าเรา ทั้งชั้นยศ เงินทองต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุขจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วิสัย

Ico48
ทหารหลังเขา [IP: 180.180.220.11]
21 พฤศจิกายน 2554 21:07
#71952

อยากทราบว่าเงิน15เท่าชุดที่34จะจ่ายในวันใหนปี54นี้

Ico48
puang [IP: 49.49.144.179]
22 พฤศจิกายน 2554 21:19
#72047

กรุณาขอคำตอบ 1 คุลาคม 55 จะมี aery retry ไหม

Ico48
ผู้รอคอย [IP: 122.154.8.130]
08 ธันวาคม 2554 10:34
#72689

ขอทราบข้อมูลที่แน่นอน เชื่อถือได้จากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจที่สามารถให้ความกระจ่างเรื่องโครงการเออร์รี่ ปี 2555 (ออก 1ต.ค.55)

หากเสนอผ่าน ครม. หรือกำลังจะเสนอขอร้องว่ากรุณาให้ความสำคัญกับโครงการปีสุดท้ายด้วยเถิด เพราะหลายคนว่างแผนชีวิตไว้และรอคอยโครงการดังกล่าว ที่สำคัญควรแจ้งข้าราชการทั่วประเทศให้รับรู้รายละเอียดไม่ใช่เงียบเฉย ไม่มีการประชาสัมพันธฺ์เลย ไม่มีการเสนอเรื่อง กรุณาเห็นใจผู้ที่รอคอยด้วย ขอขอบพระคุณ

Ico48
ตำรวจชั้นประทวน [IP: 27.130.176.32]
16 ธันวาคม 2554 07:51
#72966

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเป็นโครงการที่ดี ควรมีทุกปี แต่ควรยกเลิกข้าราชการที่ถูกสอบสวนห้ามเข้าโครงการ แสดงว่าคนทำผิดให้อยู่ต่อ ควรให้ออกแต่ให้กันเงินไว้จำนวนหนึ่ง เชื่อว่าข้าราชการที่ถูกสอบสวนจะเข้าร่วมโครงการนี้มาก จะเห็นได้ว่าข้าราชการที่ดีจะเข้าโครงการนี้มาก ออกจากงานเพราะกลัวความผิด ออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นแทน

Ico48
ข้าราชการพลเรือน [IP: 203.158.201.241]
16 ธันวาคม 2554 14:51
#72988

กรุณา ขอคำตอบ 1 ต.ค. 2555 ( ปีงบประมาณ 2556) จะมี early retirement ไหม สำหรับข้าราชการ

Ico48
ขรก ครู [IP: 125.24.143.190]
17 ธันวาคม 2554 16:26
#73032

ดิฉันก็รอเออรี่ เพราะเหลืออีก 2 ปีเกษียณ คงไม่อยู่แล้ว รอทุกลมหายใจเข้าออกเลย

 

Ico48
จ.ส.อ.วรยุทธ [IP: 180.183.108.179]
18 December 2011 10:44
#73047

เมื่อโครงการเออรี่ปี รุ่น 1 ปี 2542 และปี 2543 ให้สิทธิเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง ยศ กับ เงิน หลังจากนั้นก็ให้ได้ทั้งสองอย่าง ซึ่งไม่ค่อยยุติธรรมเลย เป็ฯไปได้ให้ นำมาปรับใหม่ให้เหมือน ตั้งแต่ปี 44 เป็นต้นมาได้ทั้ง ยศและเงิน เพื่อเป็ฯกำลังใจแลเกียติต่อไปครับ

Ico48
จ.ส.อ. [IP: 180.183.108.179]
18 ธันวาคม 2554 10:46
#73048

เมื่อโครงการเออรี่ปี รุ่น 1 ปี 2542 และปี 2543 ให้สิทธิเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง ยศ กับ เงิน หลังจากนั้นก็ให้ได้ทั้งสองอย่าง ซึ่งไม่ค่อยยุติธรรมเลย เป็ฯไปได้ให้ นำมาปรับใหม่ให้เหมือน ตั้งแต่ปี 44 เป็นต้นมาได้ทั้ง ยศและเงิน เพื่อเป็ฯกำลังใจแลเกียติต่อไปครับ

Ico48
เย็น [IP: 180.180.13.139]
24 ธันวาคม 2554 16:11
#73193

1 ตค 55 นี้ จะมีเออรี่ ไหมค่ะ ได้โปรดตอบด้วยค่ะ

Ico48
ครู2555 [IP: 118.173.242.66]
06 January 2012 11:02
#73492

ขณะนี้สพฐ. กำลังให้เขตพื้นที่สำรวจว่าใครมีความประสงค์จะเกษียณก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2556 (ออก 1 ตุลาคม 2555) เสร็จสิ้น 20 มกราคม 2555

Ico48
ผู้รอโครงการปี 56 [IP: 122.154.8.130]
31 มกราคม 2555 10:34
#74378

ได้ข่าวมาล่าสุดว่า ประมาณเดือนมีนาคม 2555 ถึงจะมีการเสนอโครงการเออรี ปี 56 เข้า ครม. พวกเราต้องร่วมกันกระตุ้นให้รัฐบาล ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นจนหมดแล้วมาบอกกับข้าราชการที่รอคอยโครงการเออรี ว่า ไม่มีเงินพวกเราต้องร่วมกัน เพื่อผลักดันให้โครงการนี้คลอดออกมาให้ได้ ยังมีข้าราชการอีกจำนวนมากที่รอคอยอยู่ ช่วยกัน ๆๆๆๆๆๆๆ

Ico48
เนครนภา ภูษา [IP: 182.93.205.114]
31 มกราคม 2555 13:40
#74388

อายุ 51 ปี อายุราชการ17 ปี เข้าโครงการเออรี่ปี2555 ได้หรือไม่ ถ้าได้ จะได้รับเงินจำนวนเท่าไร

อายุ ๕๑ ปี เข้าร่วมโครงการได้ ครับ เงินที่จะได้ เท่ากับ ๑๕ คูณ กับ(เงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่ง)

Ico48
ป้า [IP: 182.93.207.75]
03 กุมภาพันธ์ 2555 15:01
#74714

อยากทราบว่าโครงการเออร์ลี่ ปี 2556 ของข้าราชการครูกศน.มีอีกหรือไม่

Ico48
saisawad [IP: 101.109.46.196]
04 กุมภาพันธ์ 2555 12:52
#74739

อ้างถึง ครูบ้านนอก 22 ส.ค 54 # 677823

ขอขอบคุณที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง แต่อยากฝากถึงรัฐมนตรีและที่ปรึกษาช่วยยืนยันให้ความชัดเจนด่วน

โครงการเออร์ลี่ ปี 2556 ของชาวม.อ.จะมีหรือเปล่าค่ะหรือว่าต้องรอรัฐบาล

Ico48
คนเฝ้าดู [IP: 164.115.138.13]
20 กุมภาพันธ์ 2555 16:06
#75311

คุณเที่ยง คุณไม่อัพเดทข้อมูลเลย กระทู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว คุณก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างอะไร ทำให้เว็บนี้ดูไม่มีความน่าสนใจเลย ถ้าเป็นเว็บอื่นป่านนี้มีคอมเมนท์มากมายแล้ว

โครงการเออร์ลี่ ป๊๒๕๕๖ คงต้องรอ มติจากรัฐบาล ของ มอ.ก็เช่นกัน ปี๒๕๕๕ ช่วงนี้ จะทราบข้อมูลแล้ว รัฐบาล ให้ดำเนินการต่อ หรือไม่ ในส่วน ของมอ.นั้น คาดว่าถ้าดำเนินการ วงเงิน และจำนวน น่าจะอยู่ที่ ๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๕ คนเพราะคาดว่าต้องใช้งบที่ได้รับ ปรับเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

Ico48
pen Namprom [IP: 183.89.64.28]
21 กุมภาพันธ์ 2555 07:45
#75330

จะมีโครงการเกษียณก่อนกำหนดอีไหม

Ico48
นางศรีสมร กาวิชัย [IP: 180.180.218.100]
26 กุมภาพันธ์ 2555 11:13
#75503

ดิฉัน ทำงานกรมทางหลวง แขวงการทางแม่อ่องสอน ได้ประมาณ 30 กว่าปีแล้ว ตอนนี้ อายุราชการเหลืออีก 4 ปี อยากทราบว่าโครงการเออรี่ ปี 2556 จะมีหรือไม่ ดิฉันอยากออกมาก เพราะอยู่ไปหนี้สินเหมือนเดิม ดิฉันต้องส่งลูกเรียนถึง 2 คน ทางรัฐบาลช่วยเร่งดำเนินการให้มีโครงการนี้เร็วๆหน่อย นะจ๊ะ ทำงานราชการไม่มีอะไรดีขึ้น หนี้สินร้นพ้นตัว โกงกินไม่เป็น

Ico48
ข้าราชการบำนาญ [IP: 27.130.97.50]
28 กุมภาพันธ์ 2555 07:08
#75551

เห็นด้วยกับโครงการนี้ ได้เงินก้อนมาค้าขาย มีรายได้มากกว่าเงินเดือนหลายเท่า

Ico48
Nilobon [IP: 14.207.200.247]
12 เมษายน 2555 18:10
#76532

รับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี2526 อายุ50ปี เกิด 20 มิถุนา 2505 เข้าร่วมโครงการเออร์รี่ของ สป. ได้หรือไม่ อยากทราบคำตอบมาก...ขอบคุณมากค่ะ

Ico48
ครูชนบท [IP: 1.4.241.204]
13 เมษายน 2555 10:47
#76549

ควรจะมีโครงการเออรี่รีไทม์ต่อไปเรื่อยๆ เพราะเด็กที่จบมาจะไม่ได้ตกงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

คาดว่าโครงการนี้ น่าจะมี ต่อครับ กรณ๊ ของคุณNilobon สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครับ

Ico48
ครูสพม.4 ปทุมธานี [IP: 110.168.27.128]
19 เมษายน 2555 15:45
#76657

ส่งข่าวมาให้ครูที่จะเข้าร่วมโครงการเหมือนเรา

มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 11 เมษายน 2555 14:30:29 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

คปร. รายงานว่า ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยในการดำเนินมาตรการฯ ใน 4 ปีที่ผ่านมาได้จัดทำข้อเสนอมาตรการฯ ในแต่ละปี เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและได้ดำเนินมาตรการฯ มาแล้ว 4 ครั้ง คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 รวม 83,204 คน

สำหรับการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีสุดท้ายของกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คปร. ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ได้พิจารณา และมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ หากจะดำเนินตามมาตรการดังกล่าวในอนาคต จะต้องมีการทบทวน ผลการดำเนินการและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

2. เห็นชอบให้กำหนดประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจากระบบราชการ ไม่กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ

กรณีที่ 2 ส่วนราชการประสงค์จะยุบเลิกบางภารกิจ ไม่กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ

กรณีที่ 3 ส่วนราชการมีอัตรากำลังเกิน กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย

กรณีที่ 4 ส่วนราชการที่มีจำนวนข้าราชการสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละที่กำหนด

- ส่วนราชการมีจำนวนข้าราชการสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย

- ส่วนราชการมีจำนวนข้าราชการสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของกลุ่มเป้าหมาย

โดยกรณีที่ 1-3 ส่วนราชการต้องยุบเลิกตำแหน่ง ส่วนกรณีที่ 4 ไม่ต้องยุบเลิกตำแหน่งของผู้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ

ส่วนรายละเอียดการดำเนินมาตรการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เป็นเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ตามความเหมาะสม เพื่อมิให้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ราชการ

3. เห็นควรให้ผู้มีเงินได้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ และได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน (เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินก้อนดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556

4. เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการอัตรากำลัง เพื่อให้การลาออกตามมาตรการฯ ของข้าราชการครูไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวม รวมทั้งให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนประกอบในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูออกจากราชการตามมาตรการฯ ด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 เมษายน 2555--จบ--

Ico48
ครู รอเออรี่ [IP: 202.29.32.33]
27 เมษายน 2555 11:49
#76878

หนังสืคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) แจ้งให้ส่วนราชการทราบแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ