นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) แผ่เมตตาให้ตนเอง

แผ่เมตตาให้ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข นิททุกโข โหมิ จงปราศจากความทุกข์ อะเวโร โหมิจงปราศจากเวร อัพยาปัชโฌ โหมิ จงปราศจากอุปสรรค อันตรายทั้งปวง อะนีโฆ โหมิจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิจงมีความสุขกา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Sununta_Phuket   created: 15 August 2011 11:04 Modified: 15 August 2011 11:04 [ Report Abuse ]