นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ, โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์ และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรม ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ค่ะ ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ครั้งนี้เป็นการทดสอบคุณภาพไบโอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 08 ธันวาคม 2558 10:19 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2558 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ %Ester

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ %Ester ในตัวอย่างไบโอดีเซล ณ สถานประกอบการ ห่างหายจากเรื่องเล่าไปพักใหญ่ เนื่องจากพี่พลไปราชการต่างจังหวัดมาค่ะ จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าในครั้งนี้ค่ะ พี่พลได้มีโอกาสไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ค่ะ ที่จังหวัดตรัง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 05 ตุลาคม 2558 11:58 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2558 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปกติแล้วการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่วนใหญ่ตัวอย่างแก๊สจะถูกเก็บไว้ในถุงเก็บแก๊ส และใช้ Gastight syringe ดูดแก๊สที่อยู่ในถุงไปทดสอบ ในครั้งนี้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ถูกจับไว้ด้วย Catal... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 16 กันยายน 2558 11:35 แก้ไข: 16 กันยายน 2558 11:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ มาศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ศึกษาดูงานการให้บริการของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทยางไทยปักษ์ใต้มาศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ฯ พี่พลรับหน้าที่แนะนำการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 07 กันยายน 2558 17:47 แก้ไข: 07 กันยายน 2558 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนะนำการดำเนินงานของห้อง Lab ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม ISO/IEC 17025

แนะนำการดำเนินงานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสให้คำแนะนำการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 07 กันยายน 2558 17:02 แก้ไข: 07 กันยายน 2558 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ประจำปี 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "การใช้เครื่อง GC" โดยเนื้อหาในการอบรมครอบคลุมทั้งในส่วนของ ทฤษฎี หลักการ การเตรียมตัวอย่าง การส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 30 มิถุนายน 2558 16:07 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2558 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) หลักสูตรอบรมน้องใหม่ (ตอนที่ 2)

หลักสูตรอบรมน้องใหม่ (ตอนที่ 2) คราวนี้มาถึงหลักสูตรสำหรับน้องใหม่ตอนที่ 2 ที่พี่พลรับผิดชอบ คือ หลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี ค่ะ หลักสูตรนี้เป็นความรู้พื้นฐานของน้องนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรใหม่ทุกคนที่ต้องผ่านการอบรม ค่ะ เนื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 20 พฤษภาคม 2558 16:31 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2558 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักสูตรอบรมน้องใหม่

หลักสูตรอบรมน้องใหม่ ตอนที่ 1 ช่วงต้นปี 2558 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯ รับสมาชิกใหม่เข้าทำงานหลายคนค่ะ ศูนย์เครื่องมือฯจึงจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับน้องใหม่ทุก ๆ คนค่ะ สำหรับพี่พลรับผิดชอบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 17 พฤษภาคม 2558 17:30 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2558 17:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้

รายงานผลการตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ครั้งที่1 ทีม CSR ได้จัดทำโครงการตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ประจำปี 2558 โครงการนี้มีกำหนดตรวจ 3 ครั้งค่ะ ซึ่งครั้งที่ 1 ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยจัดซื้อผักผลไม้จากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2558 17:26 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2558 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทดสอบสารประกอบที่คงสภาพได้นานในน้ำยาไล่แมลง

การทดสอบสารประกอบที่คงสภาพได้นานในน้ำยาไล่แมลง การทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพค่ะ ในน้ำยาไล่ยุงพี่พลอ่านเอกสารพบว่าองค์ประกอบของน้ำยาเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้เป็นส่วนใหญ่ที่สกัดจากสมุนไพรที่คุ้นเคยกันดีในครัวเรือนค่ะ เช่น โหระพา กะเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พี่พล   สร้าง: 27 มกราคม 2558 11:39 แก้ไข: 27 มกราคม 2558 11:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]