นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4284
ความเห็น: 6

การ Tune เครื่อง GC-MS

สมรรถนะเครื่อง GC-MS กลับมาดังเดิม

การ Tune เครื่อง Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (Trace GC Ultra - ISQMS)

การทำ Autotune เป็นการสั่งให้เครื่อง MS ทำการ calibrate mass filter ของ เครื่องเพื่อให้สามารถ

1. วิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลได้อย่างถูกต้อง (เมื่อ mass ต่างจากเดิม 0.2-0.3)

2. ปรับเครื่องให้มีประสิทธิภาพในการ detect สารอย่างเหมาะสม

ก่อนการทำ Auto Tune ทุกครั้งต้องรอให้เครื่อง MS อยู่ในสถานะพร้อมทำงานก่อนโดยต้องเช็คพารามิเตอร์ของ เครื่อง MS ดังต่อไปนี้

1. MS transfer line Temp: มากกว่า 200 องศาเซลเซียส

2. Ion Source Temp: มากกว่า 200 องศาเซลเซียส

3. Vacuum :OK

4. Foreline pressure : น้อยกว่า 100 mTorr

5. Ion gauge pressure : น้อยกว่า 8x10-5 Torr

6. Turbo-pump speed : 100%

จากนั้นเริ่มต้น Tune เครื่องโดยเลือกชนิดของ Tune ให้เหมาะสม ดังนี้

1. Daily Tune : สำหรับ Tune ประจำวัน พารามิเตอร์ที่จะมีการตรวจเช็คได้แก่ Leak Check , Mass Calibration และ Detector sensitivity (แนะนำสำหรับ EI Mode ในการเช็คเครื่องประจำวัน) แต่หาก Tune ไม่ได้ให้ทำ Daily Tune Check (ข้อ 2)

2. Daily Tune Check : เป็นการเช็คหา Daily Tune ที่ดีที่สุด พารามิเตอร์จะเหมือนกับ Daily Tune แต่หาก Tune ไม่ได้ให้ทำ EI Full Tune(ข้อ 3)

3. EI Full Tune : เป็นการ tune พารามิเตอร์เกือบทั้งหมด จะใช้เวลาค่อนข้างนาน การ Tune ชนิดนี้จะกระทำก็ต่อเมื่อ - การทำ Daily Tune หรือ Daily tune check ไม่ผ่านเกณฑ์ - มีการเปลี่ยน electron multiplier ใหม่ - มีการเปลี่ยนคอลัมน์ใหม่ แต่หาก Tune ไม่ได้ให้แยก GC และ MS ออกจากกันโดยถอดคอลัมน์ตามขั้นตอนปกติ(โดย Vent เครื่อง MS และ ใช้ Blank nut ปิดบริเวณ Transfer line ) และ Pump เครื่อง MS และเช็คพารามิเตอร์(MS transfer line Temp, Ion Source Temp, Vacuum, Foreline pressure, Ion gauge pressure, และ Turbo-pump speed ของเครื่อง MS) อยู่ใน สถานะพร้อมทำงานแล้วให้ทำ Full Diagnostic (ข้อ 4)

4. Full Diagnostic : เป็นการ tune พารามิเตอร์ทั้งหมดเพื่อวินิจฉัยและระบุสถานะต่างๆเฉพาะเครื่อง MS เท่านั้น หาก Tune ไม่ได้ให้ทำ EI Default Tune (ข้อ 5 แต่ต้องทำความสะอาด Ion source ก่อน)

5. EI Default Tune : เป็นการ Tune จากโรงงานจะกระทำก็ต่อเมื่อ Ion source สะอาดเท่านั้น

จากที่พบปัญหาการ Tune ไม่ผ่านเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 57 ที่ผ่านมาและปรึกษาวิศวกรนิคคุและทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมานี้ทำให้พบสาเหตุที่ทำให้ Tune ไม่ผ่านจากขั้นตอนการ Tune ชนิด Full Diagnostic (ข้อ 4) ผลที่ได้ปรากฎว่า Filament A มีปัญหาและ Abundance มวล 69 เท่ากับ 565,715 ตามรูป 1

หลังจากนั้นวิศวกรนิคคุซ่อมและแก้ไขเครื่อง จนเสร็จ และในที่สุดพบว่าสมรรถนะเครื่อง MS กลับมาดีดังเดิม โดยมีผล Tune ของมวล 69 เท่ากับ 40, 794,500 ตามรูป 2

ซึ่งเท่ากับตอนที่เพิ่งติดตั้งเครื่องครั้งแรกในวันที่ 10 ม.ค. 2555 ผล Tune ของมวล 69 เท่ากับ 36, 256, 792 ตามรูป 3

 สำหรับรายละเอียดลึกๆทางด้านช่างคงต้องรบกวนให้วิศวกรนิคคุให้รายละเอียดอีกครั้งค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 กันยายน 2557 11:30 แก้ไข: 22 กันยายน 2557 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 HS9OCB, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สุดยอดไปเลย คุณวิศวกรประจำเครื่อง

สุดยอด ^__^

มันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ต่อเนื่องกัน ทำให้ วิเคราะห์สาเหตุ ได้ยากครับ แต่ทุกอย่างก็ดีขึ้น เมื่อเราทุกคนได้ให้เวลากับมันครับ ขอบคุณทีมงาน GC ทุกคนครับ

Ico48
peemai [IP: 122.155.132.66]
08 ตุลาคม 2557 16:08
#100210

หลังจาก tune แล้ว พบว่า Leak Check ประมาณ 400%

อยากทราบว่ามีวิธีแก้ไขยังไงค่ะ ขอบคุณค่่ะ

ต้องหาจุดที่รั่วให้เจอค่ะ ที่ห้องlab มีแก๊สอาร์กอนมั้ยคะ ลอง purge แก๊สอาร์กอนตามรอยต่อ ต่างๆ ที่สงสัยและสังเกตพีคของแก๊สอาร์กอนที่มวล 40 ดูค่ะ หาก purge โดนจุดที่รั่ว จะพบพีคของมวล 40 สูงขึ้นมาอย่างผิดสังเกตค่ะ เมื่อหาจุดรั่วเจอแล้ว เช่นเป็นที่รอยต่อของ nut ก็ขัน nut ให้แน่นค่ะ

Ico48
Thita [IP: 110.77.172.166]
09 มกราคม 2559 21:38
#104416

รบกวนสอบถามปัญหารการใช้เครื่อง Gc-Ms คะ Ms ไม่รัน มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะ แล้วจะแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ