นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1902
ความเห็น: 3

ทำคลอด

"I am no man. I am Dynamite." - Friedrich Nietzsche

      รุ่งสางของวันนี้ (อังคารที่ 15 มีนาคม 2554) บรรยากาศโดยทั่วไปแถวท่าพระจันทร์มีฝนตกฟ้าครึ้ม ตัวผมเองอยู่ในสภาพ "หมอตำแย" ที่เพิ่ง "ทำคลอด" ความเรียงปริทัศน์ งานในรายวิชาของอาจารย์ไชยรัตน์ (ร.800 สัมมนาสาขาวิชาทฤษฎีและวิธีการหาความรู้) จนแล้วเสร็จไปเพื่อให้ทันตามกำหนดส่งวันนี้

       กลิ่นความสดคาวของเนื้องานยังคละคลุ้งติดตัวไม่จางหาย ขณะที่ตัวงานเอง หากพูดด้วยภาษาของเดอเลิซและกัตตารี นักคิดในสำนักหลังโครงสร้าง เรียกได้ว่าเป็น "ตัวตนที่ยังไม่เต็มรูป" (partial object) มีลักษณะเป็น "n-1"

      ท่านใดสนใจ ที่นี่ ครับ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มีนาคม 2554 11:11 แก้ไข: 15 มีนาคม 2554 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ชานนท์ [IP: 110.49.227.65]
18 เมษายน 2554 11:38
#64921

ในเอกสารสำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (๒๕๕๒ ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ที่ใช้คำขวัญว่า "บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน") เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HDd)

เอกสารดังกล่าวได้อธิบาย "มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ" กล่าวเฉพาะในระดับที่ ๖ อันเป็นมาตรฐานในระดับปริญญาเอก ในหัวข้อที่ (๓) ว่าด้วยทักษะทางด้านปัญญา ระบุไว้สอดคล้องกันกับสิ่งที่คุณไพศาลเขียนไว้และนำเสนอในบล็อกนี้ ดังนี้

"สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงสามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญ"

Ico48
วิลเลียม เบลค [IP: 172.21.176.48]
29 พฤษภาคม 2555 14:02
#77497

คนมีความรู้ ปกครองง่าย ครอบงำยาก และกดขี่ข่มเหงไม่ได้เลย

Ico48
แหล่งค้นหา [IP: 172.21.168.25]
31 October 2012 21:00
#81554

http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/027/645/original_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD_%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf?1306921001

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ