นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2650
ความเห็น: 0

หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)

ฉะนั้น หากจะพูดให้ชัด การบริหารงานภาครัฐจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารภาคสาธารณะ นั่นเอง

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับทีมผู้บริหารของคณะฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) ร่วมกับทีมของวิทยาเขตตรัง

ประชุมวิทยาเขตตรัง

ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันหลายประเด็น แต่มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่ง นั่นคือ สมควรหรือไม่ที่จะใช้ชื่อหลักสูตรว่า ศิลปศาสตรบัณฑิต หากเราต้องการให้ได้บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของรัฐและเอกชน จะไม่เป็นการดีกว่าหรือหากเราจะใช้ชื่อว่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Public Administration) โดยใช้ชื่อย่อว่า รป.บ. ซึ่งจะเฉพาะเจาะจงมากกว่า ศศ.บ.

ยิ่งดูเนื้อหาสาระวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่กำลังยกร่าง จุดเน้นน่าจะมุ่งไปทาง รป.บ. มากกว่า ศศ.บ. แม้ว่าทั้ง ศศ.บ. และ รป.บ. จะมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้กว้างๆ แต่ รป.บ. กลับเป็นเรื่องของการรู้กว้างภายในขอบเขตของการบริหาร/การจัดการ มิใช่กว้างแบบหาคำตอบเอาเองหลังเรียนจบว่าจะไปไหนต่อดี อย่าง ศศ.บ.

ผมเองนั่นถูกสอนมาว่ารัฐประศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียน "รู้บางสิ่งในทุกๆ สิ่ง" จากนั้นค่อยพัฒนาไปสู่ "การรู้ทุกๆ สิ่งในบางสิ่ง" พูดให้ง่ายก็คือให้มีความรู้อย่างเป็ด แล้วค่อยพัฒนาไปสู่ความถนัดเฉพาะด้านว่าจะเอาด้านบิน ด้านดำน้ำ ด้านการเดิน หรือด้านอื่นใดก็แล้วแต่ (ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะมีด้านต่างๆ อาทิ การบริหารการเงินและการคลัง การปกครองท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ และอื่นๆ)

ขณะที่ศัพท์คำว่า รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน ก็มีความหมายแตกต่างจากความหมายในอดีตค่อนข้างมาก เดิมนั้น public administration มักหมายถึงการบริหารภาครัฐเป็นการเฉพาะ แต่ปัจจุบัน public นั้นได้ขยายออกไปโดยรวมเอาภาคประชาชน ภาคสังคม และภาคเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน หากจะให้เป็นการบริหารภาครัฐอย่างเดิม ก็ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า government administration ไม่ใช่ public administration

ฉะนั้น หากจะพูดให้ชัด การบริหารงานภาครัฐจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารภาคสาธารณะ นั่นเอง

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก Bachelor of Arts (Public and Enterprise Management) หรือศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) เป็น Bachelor of Public Administration (Public and Enterprise Management) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) จึงเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งดังเหตุผลที่ว่ามา

สร้าง: 18 สิงหาคม 2551 16:26 แก้ไข: 13 มกราคม 2552 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ