นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4684
ความเห็น: 8

เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่

"จิตสาธารณะ" หากสอนตามเนื้อหาแบบให้จดจำนิยามความหมาย นักศึกษาก็ท่องแบบนกกรงหัวจุกมาตอบผม แล้วมันจะมีประโยชน์อันใดกัน

ก่อนจะเข้าสอนในชั่วโมงรายวิชาทักษะชีวิตเมื่อวานนี้ ผมเองรู้สึกกังวลอยู่ว่าจะสอนอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจในหัวข้อที่จะต้องสอนซึ่งว่าด้วยเรื่องของ "จิตสาธารณะ" หากสอนตามเนื้อหาแบบให้จดจำนิยามความหมาย นักศึกษาก็ท่องแบบนกกรงหัวจุกมาตอบผม (เบื่อที่จะใช้คำว่านกแก้ว นกขุนทองนะครับ) แล้วมันจะมีประโยชน์อันใดกัน

ผมครุ่นคิดอยู่นานจนนึกขึ้นได้ว่า เมื่อวันจันทร์และอังคารที่ 16 - 17 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสใช้งบประมาณของแผ่นดินประจำปี 2551 งวดสุดท้าย หมดไปกับโครงการฝึกอบรม "กระบวนกร (Facilitator)" ย้ำอีกครั้งคำว่า "กระบวนกร" ไม่ใช่ "กระบวนการ" นะครับ (คงจะหมายถึงวิทยากรกระบวนการ?) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการจัดการความรู้ พูดง่ายๆ ก็คือฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะของการเป็น "คุณอำนวย" เพื่อให้องค์กรของตนเองเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (วิทยากรในโครงการนี้คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคำ)

หนึ่งในกิจกรรมที่ผมเข้าอบรมในครั้งนี้คือกิจกรรมการให้ชมสารคดีเรื่อง "เสียงกู่ร้องของครูใหญ่" เนื้อหาของสารคดีชุดนี้ตรงกับเรื่องจิตสาธารณะที่ผมจะต้องสอนนักศึกษาพอดี

โชคร้ายตรงที่ผมไม่มีไฟล์สารคดีชุดนี้ที่จะเปิดให้นักศึกษาดู นึกขึ้นได้ว่าพระครูวินัยธรทวีศักดิ์ แห่งสำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส (ตั้งอยู่หลัง ม.อ.สุราษฎร์) พระอาจารย์ท่านมีไฟล์สารคดีมากมาย ผมจึงเดินทางไปพบท่านเพื่อสอบถามว่ามีไฟล์สารคดีเรื่อง "เสียงกู่ร้องของครูใหญ่" ไหม? พระอาจารย์ท่านมอบไฟล์ชุดนี้ให้ด้วยความเมตตา ด้วยหวังจะให้สิ่งดีได้มีการเผยแผ่ในวงกว้าง พร้อมกันนี้ท่านยังได้ให้ไฟล์ดีๆ อีกหลายเรื่อง อาทิ การสร้างคลองธงแดง ซึ่งเป็นสารคดีการสร้างคลองของชาวจีนแดงโดยเจาะภูเขาหลายสิบลูกด้วยแรงงานคน (ทั้งชายและหญิง ตลอดจนเด็กๆ) โดยไม่พึ่งเครื่องจักร เรื่องนี้สะท้อนเรื่องจิตสาธารณะได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้เรื่องเสียงกู่ของครูใหญ่

และนี่คือเรื่องย่อที่นักศึกษาได้บันทึกไว้และเป็นตัวแทนเพื่อนๆ นำมาเล่า (Story telling) ให้เพื่อนคนอื่นฟังอีกครั้งหน้าชั้นเรียน โดยที่ผมไม่ต้องบอกว่าจิตสาธารณะคืออะไร

1. เล่าเรื่อง อุดมการณ์ของครูใหญ่: ครูผู้พลิกฟื้นความเจริญ

มีครูใหญ่คนหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ เป็นครูใหญ่ที่มีอุดมการณ์ มุ่งมั่นจะขึ้นไปพัฒนาหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กันดารห่างไกลความเจริญ ผู้คนต่างเห็นแก่ตัว ครูใหญ่เดินทางหอบหิ้วข้าวของไปมากมายไปเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั้น เขาไม่ยอมแสดงความเคารพครูใหญ่ เพราะเหตุที่ว่าครูใหญ่แต่งกายธรรมดา แถมรองเท้าก็ขาดรุ่งริ่ง เขาปล่อยให้ครูใหญ่ถือสัมภาระคนเดียวโดยไม่คิดจะเขาไปช่วยเหลือแต่ประการใด เขาศรัทธาเฉพาะคนที่ดูดี เขามองคนเฉพาะภายนอกกายเท่านั้น

ครูใหญ่ไม่ถือสาอะไรกับชาวบ้าน แต่ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านนี้ด้วยอุดมการณ์ที่ว่า "การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต" ครูใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนจนตนเองเป็นลมตกเขา มีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยท่าน พร้อมกับเอามันต้มมาให้ หลังจากครูใหญ่อาการทุเลาก็ตั้งใจออกไปทำงาน แต่สิ่งที่พบคือเด็กนักเรียนและครูต่างอาสามาช่วยครูใหญ่ทำงานที่ค้างไว้ การเกลี่ยพื้นที่สำหรับสร้างอาคารเรียนโดยการขนและย้ายก้อนหิน ต่อมาชาวบ้านอดรนทนไม่ไหวที่เห็นลูกหลานตัวเองทำเช่นนั้น จึงอาสามาช่วยกันอีกแรง ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานและสร้างอาคารเรียนจนสำเร็จ โดยไม่พึ่งภาครัฐสักแดงเดียว

ผลจากการร่วมมือร่วมแรงกัน หมู่บ้านจึงพัฒนาขึ้น ชาวบ้านยกระดับจิตใจสูงขึ้น มีความรักความสามัคคี การดำรงชีวิตของชาวบ้านก็ดีขึ้นโดยลำดับ

ครูใหญ่ได้นำแนวทางที่ดีๆ มาพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญอีกมากมาย พร้อมจิตใจที่มุ่งมั่นทำเพื่อทุกคนในหมู่บ้าน จนหมู่บ้านพัฒนาสู่ความสำเร็จ พ้นสภาพโง่ จน และเจ็บ ชาวบ้านต่างพากันศรัทธาในตัวครูใหญ่โดยไม่มีข้อกังขาอีกต่ไป

2. ได้อะไรเกี่ยวกับจิตสาธารณะ

ได้ทราบว่าคนเราถ้ามีจิตใจที่มุ่งมั่นอยากทำเพื่อบุคคลอื่น อยากที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่จำเป็นต้องได้รับคำยกย่องชื่นชมจากใคร ถ้าเราตั้งใจแล้วไม่ว่าใครจะว่าอะไร ขอแค่เราไม่หวั่นไหว มุ่งมั่นในสิ่งๆ นั้น สักวันก็จะมีคนมองเห็นในความดีของเรา ถึงใครไม่เห็นแต่ที่แน่ๆ ตัวเราแหละที่เห็น และตัวเราเองจะมีความสุขทุกๆ วัน

3. จิตสาธารณะในความคิดของเรา

หมายถึง การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ คิดถึงส่วนรวมก่อนคิดถึงตนเอง ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ

สำหรับผมแล้ว 3 ชั่วโมงที่หมดไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น น่าจะคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน 2551 งวดสุดท้ายที่เสียไปในการส่งผมเข้าร่วมอบรม "กระบวนกร" เมื่อวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาแล้วละครับ

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 กันยายน 2551 16:14 แก้ไข: 21 กันยายน 2551 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีใจครับที่เห็นอาจารย์เขียนบันทึกนี้

ผมกำลังหาข้อมูล ความหมายของจิตสาธารณะอยู่เหมือนกัน

วันที่อาจารย์มาหาดใหญ่ ผมฟังอ.วรภัทร์อยู่ ซึ่งได้พูดในเรื่องจิตอาสา ซึ่งน่าจะนำไปสู่จิตสาธารณะนี่แหล่ะครับ

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.100.112]
18 กันยายน 2551 17:32
#35894

ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่ไม่ต้องสอน  แต่ขั้นเตรียมการสำคัญมาก   ทำให้เห็นความสามารถของคนสรุปและนำเสนอด้วย 

      ยินดีในความสำเร็จด้วยค่ะ

 

ทางกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินกานจัดส่ง file ที่อาจารย์ไปอบรมมาให้แล้วนะคะ รวมถึง เสียงกู่จากครูใหญ่ด้วย แต่คงยังไม่ได้รับ เพราะระยะทางไกลไปหน่อย ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้นะคะ

Ico48
iHum [IP: 192.168.100.112]
19 กันยายน 2551 19:45
#35970

ผมได้รับ CD เรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณมากๆครับ 

ได้รับไฟล์แล้วนะครับน้องยามฯ ขอบคุณมากเลยครับ

เสียดายไม่ได้เจออาจารย์ชาคริตตัวจริง เสียงจริง โอกาสหน้าผมไปร่วมอบรมอีก คิดว่าคงจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านอาจารย์สักครั้งแน่ครับ

Ico48
sunanpra [IP: 58.147.68.162]
05 มีนาคม 2552 18:53
#41960

ขอบคุณค่ะ กำลังศึกษาเรื่องจิตสาธารณะ อยู่ และได้ความรู้เพิ่มขึ้น แต่อยากได้อีกค่ะ ยังไม่พอ แล้วจะแวะมาเยี่ยม ไม่ใช่สิ  แวะมารับความรู้อีก  เพื่อจะนำไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยการปลูกฝังให้กลุ่มเยาวชนชั้นหัวกะทิของสังคม

Ico48
ครูกรุณา [IP: 113.53.17.31]
30 ตุลาคม 2552 14:41
#50174

รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากค่ะ ที่ได้อ่านบันทึกนี้ กำลังหาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการพัฒนาจิตสาธารณนักเรียนอยู่ค่ะ  อยากได้ file ที่อาจารย์ไปอบรมและ CD อุดมการณ์ของครูใหญ่ บ้าง จะต้องทำอย่างไรคะ

Ico48
Pisan (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 พฤศจิกายน 2552 12:25
#50398

ติดต่อมายังอีเมลผมที่ s3930201@hotmail.com นะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ