นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนะนำ Blog ใหม่ของผมครับ 2363 1
ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา 2360 3
ยุคแห่งการขัดจังหวะ 1533 3
การแก้แค้น 1966 4
ความจริง 2 แบบ 2117 1
ภาษาก็คือคุก 1875 0
ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน 1364 0
วันแรกที่โรงเรียน 1574 0
ประชาธิปไตยทางความคิด 1697 2
จุดยืน 1560 4
Academia.edu 2684 0
ความรุนแรงโฉมใหม่ 1947 2
ผมเหมือนหอยไม่มีเปลือก 1869 3
ประชาธิปไตย: ปรัชญากับความเป็นจริง 2445 5
บูรพาภิวัตน์ 3272 2
ข้อสังเกต หลอมรวมมหาวิทยาลัยรัฐ 2188 1
เมื่อนักฆ่าฆ่านักฆ่า 1746 3
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล 2105 1
ปิดแฟ้มบินลาเดน 1997 0
ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 2449 4
ว่าด้วย "กรรม" 1598 0
ปั้นน้ำเป็นตัว 1865 3
ทำคลอด 1875 3
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 2242 3
เมื่อประชาธิปไตยพลิกกลับ 1694 1
ความคิดทางการเมืองของเจฟเฟอร์สัน 2843 0
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ 1988 1
การแบ่งแยกทางสังคม-เศรษฐกิจไทย 1815 1
อำนาจ 3 แบบ 4429 2
ควายเทียมเกวียน 1850 2
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 12192 3
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย 1653 1
ที่สุดของหัวใจผม 1297 0
Chaiyo-Diamond Model 1606 5
คอมโป 1947 0
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง 1286 0
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์ 1178 0
สันติประชาธรรมาธิปไตย 1445 0
เหาฉลาม/สยามโมเดล 1501 0
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ 1499 0
นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53 1746 0
ทายซิข้อไหนถูก 1248 1
ม.ม้าหมด 1916 1
รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก 4277 10
ประสบการณ์การสอบ IELTS 1997 1
จุดแข็ง จุดอ่อน 1620 0
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ 1473 1
ศิลปะผ่านเม็ดทราย 1725 1
สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา 1574 0
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ 2613 0
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา 1711 2
ต้นกำเนิด HRD 1678 0
แสงสว่างสู่โลกมืด 1750 0
2012 สติและความไม่ประมาท 1413 0
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี 4241 3
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ 2611 1
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต 1974 4
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย 3657 0
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 5500 7
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552 1484 0
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ 2522 2
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 4665 3
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ. 2698 2
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 2219 3
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต 1399 0
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น 2694 3
การใช้สื่อในการเรียนการสอน 4584 0
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 6118 6
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ 1611 1
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ 22625 16
วิถีแห่งปราชญ์แท้ 2662 4
หัวเชือกวัวชน 3860 1
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6935 1
You are What You Think 2733 2
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก 1659 2
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม 4572 1
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 2083 1
คำทำนายของ Ravi Batra 1879 0
ระบบการศึกษาชั้นยอด 1474 0
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน 1686 2
ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น 2349 2
เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่ 4667 8
อารยะขัดขืน 2178 5
ม.อ.วิชาการ 51 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1926 2
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 2641 0
บทบาทของศิลปศาสตร์ ภายใต้ชื่อคณะใหม่ 1630 3
หากโลกนี้ปราศจากสีสันอันสวยงามก็ช่างเถิด 1724 1
เทคนิคการสอนรายวิชาอารยธรรมโลก 2446 3
นรกเป็นเยี่ยงไรหรือขอรับ 1592 2
ถึงลูกหัวแก้วหัวแหวน 1671 2
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง 3840 2
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท 2143 7
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ 8821 7
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์ 1889 2
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2896 1
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551 2093 2
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่ 1794 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 1961 1
มันสมองและทักษะการคิด 4566 6
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 1761 1