นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21

ภาคการศึกษา 1/2553 ณ "สำนักตักศิลาท่าพระจันทร์" ผมตัดสินลงทะเบียนเรียนใน 3 รายวิชาหลักสูตร ป.เอกของคณะรัฐศาสตร์ โดย 1 ใน 3รายวิชาที่ผมเลือกเรียน คือ รายวิชา ร.820 "สัมมนาสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ"โดย รองศาสตราจา... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 19 มิถุนายน 2553 11:18 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2553 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย

ผมรู้สึกเสียดายยิ่งนักเมื่อรู้ข่าวว่าห้องสมุดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถูกเผาความเสียดายนี้มิใช่ตัวห้องสมุด หากแต่เป็นความรู้สึกเสียดายสิ่งที่อยู่ในห้องสมุด ประเมินกันว่าน่าจะเป็นมูลค่าหลายสิบล้าน !!! ความเสียหายจำนวนนี้ ว่าไปแล้ว สามารถแปรไปเป... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 09 มิถุนายน 2553 20:49 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2553 20:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ที่สุดของหัวใจผม

ที่สุดของหัวใจผม มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): ที่สุดของหัวใจผม
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 07 มิถุนายน 2553 22:39 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2553 22:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) Chaiyo-Diamond Model

การได้พบปะพูดคุยกับผู้พันหรือพันเอกชัยโย รถทอง สมาชิกร่วมรุ่นรัฐศาสตร์ ป.เอก 2553 ทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้พันจบ ป.โทจากสหรัฐอเมริกา เราสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่นานจนทำให้ได้รู้ลึกยิ่งขึ้นว่า ท่านผู้พันทำ Thesis ปริญญาโทด้วยหัวข้อเรื่องท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 05 มิถุนายน 2553 12:56 แก้ไข: 17 มกราคม 2554 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คอมโป

จากการปฐมนิเทศนักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ ได้แนะนำบรรดาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา "คอมโป (COMPO)" คนไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์สายตรงอย่างผม ฟังคำว่า "คอมโป" พาลนึกไปถึงคอม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 03 มิถุนายน 2553 18:42 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2553 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง

สืบเนื่องจากการเปิดสภาสมัยวิสามัญ จากการที่พรรคเพื่อไทยยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในทางรัฐศาสตร์นั้น เรียกกันว่าเป็นเรื่องของ "ความรับผิดชอบต่อหน้าที่" (responsibility) กล่าวคือ ในการอภิปรายทั่วไปฯ ถ้... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 02 มิถุนายน 2553 10:32 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2553 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์

วันนี้ (วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2553) ณ ตักศิลาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 งานนี้มีทั้งนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศกันพร้อมหน้า คณาจารย์ของคณะรัฐศาส... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 01 มิถุนายน 2553 18:17 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2553 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สันติประชาธรรมาธิปไตย

"ความขัดแย้งระหว่างกัน (conflict) มักเป็นผลของความเห็นที่ไม่ตรงกัน (dispute) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าหากมีความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ และมีความมุ่งร้ายต่อกันเพิ่มเข้าไปอีก ความขัดแย้งนั้นก็อาจขยายและนำไปสู่ความตึงเครียด (tension) ความตึงเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2553 11:41 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2553 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เหาฉลาม/สยามโมเดล

เอกสารส่งงานชิ้นที่ 5 นี้เป็นผลมาจากการได้รับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในรายวิชา ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ซึ่งบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้อง ร.405 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2553 16:55 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2553 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ

การได้เข้าฟังบรรยายรายวิชา ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ซึ่งบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เจ้าของทฤษฎีสองนคราประชาธิไตย (คลิกที่นี่)ซึ่งบรรยายให้นักศึกษา ป.โท และป.เอกของคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 เมษายน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 25 เมษายน 2553 16:55 แก้ไข: 25 เมษายน 2553 16:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]