นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา

เมื่อคืนที่ผ่านมา (14 กุมภาพันธ์ 2553) ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ได้นำเทปบันทึกภาพ การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง การชุมนุมสาธารณะ : เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา ซึ่งจัดประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องแคทลียา โร... more »
By Pisan   created: 15 Febuary 2010 14:57 Modified: 23 July 2010 14:06 [ Report Abuse ]

(0) ต้นกำเนิด HRD

ระหว่างค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมสอนในหัวข้อ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ หัวข้อที่มีคณาจารย์หลายๆ คนช่วนกันสอนของรายวิชา 926-302 Small and Medium Enterprise Management รายวิชานี้มีอาจารย์นนทิภัค เพียรโรจน์ เป็นผู้ประสานราย... more »
By Pisan   created: 02 Febuary 2010 21:46 Modified: 02 Febuary 2010 21:46 [ Report Abuse ]

(0) แสงสว่างสู่โลกมืด

ในรายวิชา 935-229 CO-CURRICULAR ACTIVITIES I หรือรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 ของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผมรับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใก้แก่นักศึกษาจำนวน 1 กลุ่มในการจัดทำโครงการเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโ... more »
By Pisan   created: 01 Febuary 2010 15:56 Modified: 19 Febuary 2010 09:25 [ Report Abuse ]

(0) 2012 สติและความไม่ประมาท

วันนี้นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้นคนหนึ่งถามผมว่า อาจารย์เชื่อไหมเกี่ยวกับคำทำนายวันสิ้นโลกในปี 2012 ผมไม่ได้ตอบแบบฟันธงไปหรอกครับว่า ผมเชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะอะไรๆ ในโลกนี้หรือในสากลจักรวาลนี้ต่างล้วนเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความแน่นอนที... more »
By Pisan   created: 27 January 2010 11:13 Modified: 24 March 2010 11:31 [ Report Abuse ]

(3) การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี

จั่วหัวบันทึกไว้อย่างนี้ อาจทำให้ใครหลายคนคิดว่าผมเขียนวิทยานิพนธ์ได้ดีมากเลยหรือ? ถึงได้กล้าแนะนำคนอื่นเขา เปล่าเลยครับ เปล่าเลย เพียงแต่มีโอกาสได้ฟังเสียงการสัมมนาจากปรมาจารย์ทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อดังกล่าว จึงอยากแนะนำและบอกต่อว่าจะหาฟังได้จากที่ไ... more »
By Pisan   created: 26 January 2010 14:10 Modified: 10 Febuary 2010 12:39 [ Report Abuse ]

(1) ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ

ปกติแล้วในการเขียนคำนำของหนังสือสักเล่ม มักนิยมเขียนกันไม่เกินหนึ่งหน้าและเป็นการเขียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ น้อยนักที่จะมีคำนำประเภทหลายหน้ากระดาษและเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคลที่แสดงความเป็นตัวตน และเอกลักษณ์ของผู้เขียน ค... more »
By Pisan   created: 25 January 2010 10:38 Modified: 26 January 2010 14:43 [ Report Abuse ]

(4) สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ผมรับเป็นวิทยากรหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 100-300 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต ตามคำเชิญ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล อาจารย์ประจำวิชาดังกล่าว นักศึกษาในรายวิชานี้มีทั้งหมด 336 คน (คิดตามจำนวนกลุ่ม... more »
By Pisan   created: 14 August 2009 16:12 Modified: 14 August 2009 16:12 [ Report Abuse ]

(0) กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2552 ที่ผ่านมา ผมรับเป็นวิทยากรในโครงการมัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยรับเป็นวิทยากรในหัวข้อ "พระประวัติและผลงานของสมเด็จพร... more »
By Pisan   created: 25 July 2009 16:10 Modified: 25 July 2009 16:16 [ Report Abuse ]

(7) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญให้ผมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ" ในรายวิชา 100 - 300 "ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต" โดยสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที... more »
By Pisan   created: 13 July 2009 16:17 Modified: 14 July 2009 09:02 [ Report Abuse ]

(0) เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.สุราษฎร์ธานีเพิ่งจะได้อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมาอีก 1 อัตรา ซึ่งจะมาช่วยสอนในรายวิชาที่ยังไม่มีผู้สอน ผมเองก็ช่วยแนะนำในเรื่องต่างๆ (ในฐานะรุ่นพี่และเป็นผู้ที่มาอยู่ก่อน ก็พอมีประสบการณ์อยู่หน่อยหนึ่ง)... more »
By Pisan   created: 28 May 2009 12:29 Modified: 29 May 2009 16:17 [ Report Abuse ]