นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) วิถีแห่งปราชญ์แท้

"ถ้าพระหนุ่มรูปนั้นบวชเรื่อยไป ไม่ลาสิกขาเสียก่อน ต่อไปท่านจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนา ประเทศไทยก็จะมีพระภิกษุที่เป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่สำคัญมากอย่างแน่นอน"ข้อความข้างต้นเป็นคำกล่าวของท่านพุทธทาส ที่มีต่อท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 22 ธันวาคม 2551 15:00 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2553 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) หัวเชือกวัวชน

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมา มีอาจารย์ท่านหนึ่ง (ซึ่งผมชื่นชมในผลงานวิจัยของท่าน) ได้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ รองศาสตราจาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 21 ธันวาคม 2551 16:26 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2551 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

18 - 19 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท งานนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต เป็น... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 20 ธันวาคม 2551 16:21 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2551 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) You are What You Think

วิชาทักษะชีวิตวันนี้ ผมเข้าสอนในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง "การคิด" เรื่องของความคิดใครๆ ก็ทราบอยู่ว่าสำคัญขนาดไหน และเรื่อง "การคิด" นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวชี้คุณและโทษ ดังพุทธพจน์ที่ว่า"ความคิด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 01 ธันวาคม 2551 16:45 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2551 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ปัญหามิได้อยู่ที่โลก

หลายปีมาแล้ว ผมเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่ง ชื่อว่า "ปัญหามิได้อยู่ที่โลก" (ดาวน์โหลด)คำว่า "โลก" ในที่นี้มิได้หมายถึง ลูกโลกหรือโลกที่เป็นดวงดาว หากแต่ "โลก" ในที่นี้หมายถึง สิ่งนอกตัวเราทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงความสัมพันธ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2551 15:15 แก้ไข: 13 มกราคม 2553 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) 3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม

เข้าสอนในช่วงบ่ายของวันนี้กับรายวิชา 935 - 123 ทักษะชีวิต (Life Skills) หัวข้อ "มนุษย์กับวัฒนธรรม" ผมก็เลยพยามทบทวนวรรณกรรมในเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรม ทบทวนแล้วกลับพบว่าเนื้อหาของวัฒนธรรมนั้นผูกโยงกับอารยธรรม จึงต้องอธิบายนักศึกษาใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2551 17:23 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2551 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ใครๆ ก็รู้ว่างานบริการชุมชนและสังคมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในฐานะอาจารย์คนหนึ่งการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่นี้ถือได้ว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมที่ตัวเองอยู่จึงนับเป็นเรื่องที่ดี ผมจึงตอบรับเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือ... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2551 16:40 แก้ไข: 16 เมษายน 2554 22:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คำทำนายของ Ravi Batra

สมัยเมื่อครั้งที่เรียนหนังสือในระดับ ป.โท วิชาระบบเศรษฐกิจไทยของ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ ผมจำได้คลับคล้ายคลับคลา ว่าอาจารย์ท่านเคยเล่าถึงคำทำนายของ Dr.Ravi Batra อาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยอิลลินอยใต้ (พื้นเพเป็นคนจากรัฐปัญจา... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2551 21:49 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2551 22:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ระบบการศึกษาชั้นยอด

บางครั้งการระลึกถึงสถาบันที่ตัวเองจบการศึกษามา แล้วก็แวะเวียนไปเยี่ยมชม โดยเฉพาะในโลกยุคฟ้าบ่กั้นเช่นนี้ การแวะเวียนไปเยี่ยมชมทำได้ง่าย เพียงแค่คลิก ก็ทำให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและความเป็นไป แถมยังได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก ผมแวะเวียนไปเยี่... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2551 14:25 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2551 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน

เมื่อครั้งที่โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 935-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society เรียกกันย่อๆ ว่า STS)ที่จะเปิดสอนในเทอม 2-2551ผมค่อนข้างหนักใจย... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2551 17:05 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2551 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]