นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง

ช่วงเช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสไปเดินชมการจัดงานสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ซึ่งทางสำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.สุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายนนี้ ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการแข่งขันวาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ ละครธรร... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 24 มิถุนายน 2551 14:48 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2551 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท

อ่านข่าวเรื่องคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปขึ้นเวทีพันธมิตรฯ การกระทำของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ศาตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ท่านวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า "ผมถือว่าคณบดีผู้นั้นมีความรู้สึกไว ว่าเขาควรทำหน้าที่นักวิ... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 23 มิถุนายน 2551 11:02 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2551 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่

กิจกรรมหนึ่ง ในรายวิชาทักษะชีวิต ซึ่งอยู่ในหัวข้อสัปดาห์ที่ 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชน และสังคม ผมออกแบบให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอกเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว (เน้นพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูก)เพราะอะไรนะหรือครับ? ก็... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 20 มิถุนายน 2551 19:06 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2551 19:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2551 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการถกปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองของกลุ่มเครือข่ายประชาสัมคมภาคใต้ ณ โรงแรมร้อยเกาะ ห้องหอยหวาน ชั้น 2ผู้ที่มาเข้าร่วมคนสำคัญๆ ได้แก่ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์ อ.สมเจตนา มุนีโมไนย และ อ.ทวีศักดิ์ ส... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 18 มิถุนายน 2551 10:13 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2551 10:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วานนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.อ.สุราษฎร์ธานี มีกำหนดการจัดโครงการ "การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในมิติของการพัฒนางาน" ณ ห้องบรรยาย D266 นอกจากจะเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมฟังแล้ว ผมเองในฐานะผู้สอนรายวิชาเศรษฐ... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 15 มิถุนายน 2551 15:07 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2551 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551

ตั้งใจไว้นานมากแล้วว่าจะเขียนเล่าเรื่องราวกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย: ค่ายเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง"ค่ายพุทธธรรมหรือค่ายเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2... มีต่อ »
โดย Pisan   สร้าง: 08 มิถุนายน 2551 11:36 แก้ไข: 26 มกราคม 2553 20:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่

ความสำคัญของวันวิสาขบูชาหากมองให้ลึกซึ้งถึงแก่นแล้ว จะเห็นนัยสำคัญต่อมนุษยชาติมากกว่าการที่เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าดังจะยกเอามุมมองของท่านเจ้าคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระนักปราชญ์รูปสำคัญของไทยซึ่งได้ให้ความห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 17 พฤษภาคม 2551 13:21 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2551 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โทคโนโลยีและสังคม" ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่วิชาใหม่ดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นรายวิชาที่มีลักษณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 16 พฤษภาคม 2551 08:53 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2551 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) มันสมองและทักษะการคิด

จริงๆ แล้วระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2551 ผมในฐานะอาจารย์ใหม่ของ ม.อ.ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ห้องเปรมปรีด์ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลาการจัดอบรมการเรียนการสอนใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2551 10:14 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2551 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ

"Knowledge is the food of the soul." -Plato - ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณข้อความข้างต้นจารึกอยู่บนถุงใส่หนังสือของร้านหนังสือสาธรบุ๊คเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นร้านหนังสือไม่กี่แห่งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่ออ่านข้อความข้างถุงดูแล้วทำให้ถุงพลาสต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Pisan   สร้าง: 10 พฤษภาคม 2551 12:38 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2551 12:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]