นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 ที่จะถึงนี้ ทางสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัมนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553 เรื่อง "สร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ... more »
By Pisan   created: 26 March 2010 11:51 Modified: 18 October 2010 12:15 [ Report Abuse ]

(1) ทายซิข้อไหนถูก

จุดประสงค์การเรียนรุ้ ผู้เรียนสามารถแยกแยะ บอกถึงคุณค่า และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้คำถาม ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก. นายสุดรักเคยดื่มเหล้าวันละ 1 ขวดทุกวัน มาบัดนี้ดื่มเพียงครึ่งขวด เพราะยึดความพอเพียงและทาง... more »
By Pisan   created: 25 March 2010 17:12 Modified: 25 March 2010 17:13 [ Report Abuse ]

(1) ม.ม้าหมด

ปกติผมเป็นคนชอบบทกลอน แม้จะแต่งกลอนไม่เป็น แต่ชอบจำของคนอื่นที่เขาแต่งดีๆ มาเก็บไว้ในคลังสมองของตัวเอง ผมเคยได้ยินกลอนบทนี้นานมาแล้ว แต่จำได้ไม่ทั้งหมด มาคราวนี้ไปเจอโดยบังเอิญก็เลยกันลืมเอามาแปะไว้ในแชร์ดีกว่า ม.ม้า หมดเลย เมื่อมั่งมีมิตรมากมายม... more »
By Pisan   created: 24 March 2010 11:50 Modified: 24 March 2010 11:57 [ Report Abuse ]

(10) รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก

ขณะเขียนบันทึกอยู่นี้ ผมอยู่ที่ขนส่งสายใต้ใหม่และกำลังฆ่าเวลา (ให้ตายสนิท) ระหว่างรอขึ้นรถทัวร์เดินทางกลับ ม.อ.สุราษฎร์ฯ ด้วยการท่องโลกไซเบอร์ร้านเน็ต ผมเดินทางมากรุงเทพฯ ครั้งนี้ก็เพื่อมารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี... more »
By Pisan   created: 18 March 2010 18:18 Modified: 02 December 2010 18:21 [ Report Abuse ]

(1) ประสบการณ์การสอบ IELTS

เมื่อวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ออกประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณณ์หรือเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิ ป.เอก ว่าจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU GET... more »
By Pisan   created: 17 March 2010 14:57 Modified: 20 July 2010 15:00 [ Report Abuse ]

(0) จุดแข็ง จุดอ่อน

“คนที่มีจุดแข็งมักจะมีจุดอ่อนมากในตัวด้วยเสมอ เพราะที่ใดมียอดเขาสูง ที่นั่นย่อมมีหุบเขา” (p.108) บุคคลที่ลั่นวาทะคมๆ เช่นนี้ออกมาได้ เขาผู้นี้ย่อมต้องเคลียร์ในความคิด เห็นสัจจธรรมในพฤติกรรมของมนุษย์อย่างแจ่มแจ้งแล้วเท่านั้น ถึงจะกลั่นค... more »
By Pisan   created: 16 March 2010 16:18 Modified: 24 March 2010 11:24 [ Report Abuse ]

(1) ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ

เหตุการณ์ความวุ่นวายและความขัดแย้งทางการเมืองของไทยทุกวันนี้ ผมว่าเรายังมีทางออก และทางออกที่ว่านี้ปราชญ์แห่งสยามประเทศท่านกล่าวให้แง่คิดเอาไว้มานานมากแล้ว นับถึงปัจจุบันกาล ผมเห็นว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาเผยแพร่กันอีกสักคราหนึ่ง “ดูเหมื... more »
By Pisan   created: 12 March 2010 11:04 Modified: 18 November 2010 16:09 [ Report Abuse ]

(1) ศิลปะผ่านเม็ดทราย

คลิปนี้เกือบ 9 นาทีค่อนข้างยาวแต่คุ้มค่าแก่เวลารับชมเป็นคลิปที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2เป็นงานศิลปะผ่านเม็ดทราย (คลิกที่นี่ครับ) more »
By Pisan   created: 21 Febuary 2010 08:37 Modified: 21 Febuary 2010 10:41 [ Report Abuse ]

(0) สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา

เข้ามานั่งทำงานที่ออฟฟิศวันนี้ เห็นอาจารย์รุ่นน้องก็มานั่งทำงานที่ออฟฟิศเหมือนกัน ก็เลยเขาไปทักทาย อาจารย์รุ่นน้องคนนี้กำลังง่วนอยู่กับการอ่านข้อสอบของนักศึกษา (ยังไม่ได้เริ่มตรวจ)และกำลังจัดทำเฉลยข้อสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยลาย... more »
By Pisan   created: 20 Febuary 2010 14:07 Modified: 20 Febuary 2010 15:30 [ Report Abuse ]

(0) เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ

ระหว่างที่ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ที่นี่ ก. ที่นี่ ข. ที่นี่ ค.ที่นี่ ง.และเอกสารที่น่าสนใจยิ่ง ที่นี่ จ.) เพื่อเตรียมจะไปร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานโครงการจัดทำสื่อการสอน/สื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามโครงการสัมมนา &q... more »
By Pisan   created: 16 Febuary 2010 16:41 Modified: 20 Febuary 2010 14:59 [ Report Abuse ]