นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ

ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นหมอหรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอะไรดอกครับ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยาที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ผมเก็บเกี่ยวได้จากการเข้าร่วมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 "สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของคนใต้" และก... more »
By Pisan   created: 14 May 2009 13:50 Modified: 14 May 2009 13:50 [ Report Abuse ]

(3) กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552

ผมเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะมีตัวแทนอาจารย์แล้ว ยังมีตัวแทนนักศึกษา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ การกำกับดูแลการจั... more »
By Pisan   created: 13 May 2009 17:11 Modified: 14 May 2009 13:53 [ Report Abuse ]

(2) สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ.

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.สุราษฎร์ธานี มีการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผมเองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือก (มีทั้งหมด 4 ท่าน) มีหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัติ จนก... more »
By Pisan   created: 13 May 2009 09:46 Modified: 12 July 2010 18:01 [ Report Abuse ]

(3) ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์

ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.หาดใหญ่ ได้เชิญคณาจารย์ใหม่ๆ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา" หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า Basic Teaching เพื่อให้เข้าร่วมอบรม ครั้งน... more »
By Pisan   created: 11 May 2009 14:59 Modified: 11 May 2009 15:01 [ Report Abuse ]

(0) ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต

ผมใช้เวลาช่วงวันหยุดหมดไปกับการอ่านหนังสือที่ซื้อมาด้วยเงินของทางมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้อาจารย์ เรียกกันว่า เงินบรรณสารสงเคราะห์ จัดสรรให้อาจารย์ทุกคน ในอัตราเดือนละ 100 บาท สะสมได้ไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ ผมเลือกซื้อหนังสือหลายเล่ม หนึ่งในนั้นเข้ากับ... more »
By Pisan   created: 27 April 2009 10:33 Modified: 12 July 2010 18:03 [ Report Abuse ]

(3) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น

บ่ายวันนี้ผมมีภารกิจต้องไปเข้าร่วมประชุม "การดำเนินโครงการคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น" ในฐานะผู้แทนของรองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (คณะกรรมการคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด) หลักเกณฑ์การค... more »
By Pisan   created: 22 April 2009 16:49 Modified: 23 April 2009 10:28 [ Report Abuse ]

(0) การใช้สื่อในการเรียนการสอน

เมื่อวานนี้ (จันทร์ที่ 20 เมษายน 2552) ผมรับปาก ผศ.โนรี ใจใส่ เพื่อเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ "การใช้สื่อ/นวัตกรรม ในการเรียนการสอนและการวิจัย" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพการเรียนการส... more »
By Pisan   created: 21 April 2009 14:20 Modified: 21 April 2009 14:20 [ Report Abuse ]

(6) กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ

ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอะไรหรอกครับ แม้ว่าจะเรียนจบ ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษมาก็ตาม จบออกมาผมก็ไม่ได้เอาดีทางด้านนี้ งานที่ทำก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยตรง ใจมันไม่รัก ฉันทะมันไม่เกิดตั้งแต่ต้น ตอนเรียนจึงทำ... more »
By Pisan   created: 16 January 2009 16:32 Modified: 01 December 2010 09:50 [ Report Abuse ]

(1) สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ

หลังปีใหม่เป็นต้นมา คงเป็นช่วงเวลาของอาจารย์ที่จะต้องประกาศผลคะแนนการสอบกลางภาคให้นักศึกษาในรายวิชาของตนได้รับรู้รับทราบ ... ที่ ม.อ.สุราษฎร์ฯ ก็เช่นกันครับ อาจารย์แต่ละคนก็มีสไตล์ในการแจ้งผลคะแนนการสอบให้นักศึกษาไม่เหมือนกัน บ้างก็ติดประกาศตามบอร... more »
By Pisan   created: 13 January 2009 09:42 Modified: 13 January 2009 09:42 [ Report Abuse ]

(16) อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ

สืบเนื่องจากการได้อ่านบันทึกของอาจารย์ชาคริต เรื่อง "เรียงความดีๆ ของนักเรียน ม.3" ซึ่งเป็นผลงานของเด็กหญิงพรอิสรา วงศ์สุภาพ จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ เรียงความนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "... more »
By Pisan   created: 05 January 2009 17:35 Modified: 05 January 2009 17:35 [ Report Abuse ]