นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) ทัศนศึกษาเกาหลี

ทัศนศึกษาเกาหลี 5-10 มี.ค.58 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ และคณะทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการให้ผู้เกษียณอายุราชการได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ (เกาหลีใต้) กระผมและผู้ติดตามรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้เที... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปลือน ณ มณี   created: 23 March 2015 14:44 Modified: 23 March 2015 14:44 [ Report Abuse ]

(3) ภาพทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย

ประมวลภาพทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 17-19 มค,.53 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย จำนวน 99 คน ในการไปครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม UNIVER... more »
By เปลือน ณ มณี   created: 22 January 2010 16:23 Modified: 22 January 2010 16:25 [ Report Abuse ]