นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 867
ความเห็น: 0

แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ ภาค 1

แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ

                         

            แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพ 

ตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511


การตรวจสุขภาพ สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจำเป็นต้องทราบปัจจัยเสี่ยงที่ลูกจ้างแต่ละคนสัมผัส แล้วนำมากำหนดการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบกิจการที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 แหล่งคือ 

ปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีและกายภาพ

แบ่งช่วงเวลาการตรวจสุขภาพ

 

  1.             การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเป็นพนักงาน 

เพื่อพิจารณาความพร้อมด้านสุขภาพเบื่องต้นของพนักงาน โรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายกำหนด 5 โรค

-           อหิตวาตกโรค

-           ไข้ทรพิษ

-           ไข้เหลือง

-           โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง   โรคซาร์ส

-           โรคติดต่ออื่นๆ คอตีบ  ไอกรน โรคบาดทะยัก  ไข้สุกใส

เพื่อคัดกรองและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสถานประกอบกิจการ

                         

2          การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งงานหรือก่อนการเปลี่ยนงานของลูกจ้าง         

            เพื่อประเมินว่าลูกจ้างมีสุขภาพเหมาะสมสำหรับทำงานในตำแหน่งที่บรรจุ


3.         การตรวจสุขภาพระหว่างงานเป็นระยะ

ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามปัจจัยเสี่ยง หรือกรณีพบว่าผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างมีสารเคมีในร่างกายสูงเกินกว่าระดับปกติ อาจมีมากกว่า 1 ครั้ง เป็นการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพหรือค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและใช้เป็นข้อมูลในการประเมินมาตรการทางด้านอาชีวอนามัยหรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่สถานประกอบกิจการดำเนินการอยู่ รวมทั้งประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลที่ใช้  

 

4.  การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เพื่อประเมินความแข็งแรงของร่างกายและความสามารถในการกลับเข้าทำงานของลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป เพื่อสรุปว่าลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานเดิมได้หรือควรปรับเปลี่ยนงาน หากปฏิบัติงานเดิมได้ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือไม่ อย่างไร    

                     

5          การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงานเพื่อทราบสภาวะสุขภาพลูกจ้างที่กำลังจะออกจากงาน  

ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน เพื่อทราบสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่กำลังจะออกจากงาน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทางด้านสุขภาพจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีและกายภาพของลูกจ้าง

 

    ขอบคุณข้อมูลจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มกราคม 2560 20:07 แก้ไข: 22 มกราคม 2560 20:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.171.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ