นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2445
ความเห็น: 1

งานค้างส่ง 1 person 1 idea การจัดเก็บตัวอย่าง SEM

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุด แต่ได้ตั้งใจแล้วว่า วันนี้จะเข้ามาทำงานตั้งแต่เช้าเลย โดยวางเป้าหมายไว้ว่า วันนี้จะเคลียร์งานค้างส่งอย่าง 1 person 1 idea ให้เสร็จ เมื่อถึงที่ทำงานก็พบว่าพี่ pompom นั่งทำงานอยู่แล้ว ผมเดินเข้าไปในสำนักงานเพื่อค้นหากาว ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่จะใช้ทำงานวันนี้ เดินไปเดินมาหาไปเจอสักที แต่โชคดีพี่ pompom ให้ยืมมาหนึ่งอัน จึงรีบนำไปทำงานต่อทันที

ว่ากันถึงที่มาของการทำงานชิ้นนี้แล้ว มีแนวความคิดมาจาก ต้องการสืบค้นหาตัวอย่าง SEM ที่ทดสอบเสร็จแล้ว เพื่อส่งคืนให้ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจากที่ผ่านมานั้น เมื่อลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่การเงิน โทรติดต่อลงมายังห้องlab พร้อมทั้งแจ้งเลขที่ใบขอใช้บริการฯ ที่ต้องการส่งคืนกลับให้ลูกค้า พบว่า ต้องเสียเวลาในการค้นหาอยู่พอสมควร ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ทั้งลูกค้า และเจ้าหน้าที่การเงินเองแล้ว จึงต้องหาวิธีมาจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากข้อมูลพื้นฐานและปัญหาที่พบ นำมาคิดหาวิธี และออกแบบกระบวนการ ก็พบว่า สาเหตุเกิดขึ้นจากตัวอย่างที่เก็บไว้รอส่งคืนนั้น วางเก็บรวมปนกัน และชี้บ่งไว้เพียงเป็นตัวอย่างที่เก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือน และตัวอย่างรอส่งคืน (ดังรูป)

ดังนั้นหากนำตัวอย่างมาจัดแยกเป็นกลุ่ม โดยแบ่งตามวันที่รับตัวอย่างเข้ามา ตัวอย่างที่รับมาวันที่เดียวกันให้เก็บด้วยกัน แม้จะต่างเดือนกันก็ตาม แล้วนำตัวอย่างเก็บใส่แฟ้ม เรียงลำดับตามวันที่ ตั้งแต่ 1 ถึง 31 ดังรูปครับ

การติดตาม การวัดผล ประเมินประสิทธิผล โดยจะกำหนดติดตามผลลัพธ์จากการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งในแง่ของกระบวนการค้นหา ระยะเวลา ความถูกต้อง และความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นจึงกลับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงกันอีกครั้งต่อไปครับ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2556 09:10 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2556 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kanom Phing, Ico24 Kathi Noodee, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ