นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1037
ความเห็น: 0

งานทดสอบยาง Microstructure testing

น้ำยาง เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตของอุตสาหกรรมยางพาราและยางพาราแปรรูป แต่กว่าน้ำยางสดจะถูกขนส่งไปถึงโรงงานโดยที่ยังคงคุณภาพของน้ำยางที่ดีไว้ได้ อาจต้องผ่านกระบวนการรักษาสภาพมาก่อน ด้วยการเติมสารเคมี เช่น แอมโมเนียมลอเรท, ZnO, TMTD เป็นต้น แต่การเติมสารเคมีมากเกินไปย่อมมีผลต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การตั้งเวลาที่เหมาะสมในการให้ความร้อน หรือการอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของน้ำยางให้ได้ตามมาตรฐานจึงมีความสำคัญ

Rubber particles หรืออนุภาคยาง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างและขนาดของอนุภาคยาง เป็นคุณลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมบัติของยางธรรมชาติให้มีสมบัติดีขึ้นทั้งสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อน โดยการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสมบัติยางสามารถทำได้ 3 แบบ คือ Vulcanized rubber, Rubber blends และRubber compound

สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างยางทางด้านโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ศูนย์เครื่องมือฯให้บริการด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งชนิดส่องผ่านและชนิดส่องกราด (Transmission Electron Microscope: TEM และ Scanning Electron Microscope: SEM) พร้อมทั้งให้บริการเตรียมตัวอย่างด้วย

TEM: ตัวอย่างยางที่ขึ้นรูปมาแล้ว การเตรียมตัวอย่างจะใช้เครื่อง Ultra Microtome ตัดชิ้นตัวอย่างก่อนนำมาทดสอบ ส่วนตัวอย่างน้ำยาง ซึ่งต้องการศึกษาดูลักษณะรูปร่างและขนาดของอนุภาคยาง มีวิธีการเตรียมง่ายกว่ามาก ด้วยการหยดน้ำยางเจือจางลงบน grid สำหรับวางตัวอย่างโดยตรง

 

SEM: ตัวอย่างยางที่ขึ้นรูปมาแล้ว ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย เช่น Toluene เป็นต้น โดยนำตัวอย่างชิ้นยางที่หักด้วยไนโตรเจนเหลวไปสกัดด้วย Toluene ด้วยเวลาสกัดที่เหมาะสม ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้เตรียมมา ซึ่งวิธีการเตรียมดังกล่าวเป็นการสกัดพลาสติกที่ผสมอยู่กับยางธรรมชาติออกไป จึงมองเห็นส่วนประกอบของยางธรรมชาติและโครงสร้างของพลาสติกที่หายไป ส่วนตัวอย่างน้ำยางมีวิธีการเตรียมที่ไม่ยุ่งยาก โดยนำตัวอย่างมา fixed ด้วยสารเคมีก่อน แล้วนำไปหยดลงบนสไลด์ ก่อนนำไปทดสอบต่อไป

นอกจากนี้การทดสอบตัวอย่างยาง SEC ยังมีบริการใหม่ที่เพิ่งจะทะยอยเปิดให้บริการทดสอบสมบัติของยางหลาย ๆ รายการไปแล้วในขณะนี้ โดยมีห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างยางและผลิตภัณฑ์ยางใหม่เอี่ยมไว้พร้อมให้บริการแล้ว       

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2558 17:12 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2558 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 tiny apple, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.227
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ