นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 732
ความเห็น: 0

QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่

การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ

 

  1. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของตัวอย่างระหว่างรอการทดสอบและรอส่งคืนแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการตัวอย่างคืน
  2. เพื่อให้มั่นใจว่า มีวิธีการจัดเก็บและทำลายตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับประเด็นในการปรับแก้ไขครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและทำลายตัวอย่าง ซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดไว้ว่า

ให้จัดเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่เหมาะสม เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันรับตัวอย่าง ……….สำหรับตัวอย่างน้ำทุกประเภท ให้จัดเก็บตัวอย่างไว้ไม่เกิน 15 วัน ทุกรายการเครื่องมือ

ปรับแก้ใหม่ดังนี้

ให้จัดเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่เหมาะสม เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันรับตัวอย่าง ……….สำหรับตัวอย่างน้ำทุกประเภท ให้ทำลายตัวอย่างทันที หรือจัดเก็บไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันนัดรับผลการทดสอบฯ ทุกรายการเครื่องมือ

            ปัจจุบันตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่สำหรับใช้จัดเก็บตัวอย่างมีจำกัด จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปัญหาดังกล่าวทางฝ่ายบริการฯได้นำกลับมาทบทวนร่วมกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวอย่างประเภทน้ำเข้ามาจนกระทั่งทดสอบเสร็จ พบว่า สามารถทำลายตัวอย่างน้ำได้ทันทีหลังจากทดสอบเสร็จ หรือย้ายตัวอย่างออกจากพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างออกไป ซึ่งจะช่วยลดจำนวนตัวอย่างที่ต้องจัดเก็บไว้ได้

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2558 16:16 แก้ไข: 09 กันยายน 2558 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ