นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 4196
ความเห็น: 0

Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve)

Sieve เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วิเคราะห์ขนาดอนุภาคของแข็ง (Sieve Analysis) ตัว Sieve มีลักษณะเป็นตะแกรงที่ช่องเปิดเกิดจากการนำลวดขนาดต่างกันมาสาน โดยความกว้างของช่องตะแกรง (mesh) จะมีขนาดแตกต่างกันไป ซึ่งSieve แต่ละชิ้นจะมีเบอร์ระบุขนาดของช่องบนตะแกรงไว้ตามมาตรฐานของ Sieve แต่ละยี่ห้อ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันมี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน US และ มาตรฐาน Tyler เมื่อผ่านการใช้งานไปเป็นเวลานานขนาดช่องอาจเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีการตรวจเช็คความถูกต้องในการคัดแยกขนาดอนุภาคตัวอย่าง โดยนำส่งไปสอบเทียบยังศูนย์บริการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

 

ที่ว่ามานั้น…เรื่องของเรื่องมีที่มาว่า ลูกค้าเดินถือ Sieve เข้ามาสอบถามถึง SEC มีให้บริการวัดขนาดตะแกรง Sieve หรือเปล่า ลูกค้ารายนี้เล่าว่า “พวกพี่เดินกันซะขาแข็ดแหมดแล้วนิ ไม่มีใครทดสอบให้” สอบถามเพิ่มเติมทราบว่า โรงงานผลิตทรายต้องการนำผลการทดสอบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โรงงานมั่นใจได้อย่างไรเครื่องมือวัดที่ใช้งานมีความถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

ก่อนหน้านี้มีลูกค้านำตัวอย่างมาวัดลักษณะเดียวกัน แต่ตัวอย่างมีลักษณะเป็นแผ่นตาข่ายขนาดเล็ก สามารถตัดให้มีขนาดเหมาะสำหรับทดสอบขนาดด้วยเครื่อง SEM ได้ คร่าวนี้ต่างกันตัวอย่างมีขนาดตะแกรงใหญ่ ช่องเปิดใหญ่ ต้องมีวิธีการวัดที่เหมาะสม เมื่อลองค้นข้อมูลดูพบว่า การวัดขนาดตะแกรงสามารถทำได้ไม่ยากนัก โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานด้วยเวอร์เนียร์ (Vernier) และไม้บรรทัดเหล็ก (Steel ruler)

เราวัด Mesh count โดยการนับจำนวนช่องเปิดในช่วงความยาว 1 นิ้วของตะแกรง ด้วย Steel ruler เช่น จำนวนช่องที่ได้เท่ากับ 4 ช่อง มีความหมายเท่ากับ 4 mesh นั่นเอง อย่างในตะแกรงเบอร์ 4 ต้องวัดได้ 4 mesh ตะแกรงจึงยังได้มาตรฐาน และใช้ Vernier วัดขนาดช่องตะแกรง

จำนวนช่องบนตะแกรง (Mesh count) และขนาดช่อง (Mesh diameter) เป็นค่าที่ใช้ในการรายงานผลการวัดขนาดของ Sieve เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ Standard Mesh ซึ่งระบุทั้งจำนวนช่องและขนาดช่องของตะแกรงแต่ละเบอร์ไว้ชัดเจน เพียงเท่านี้เราก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดได้แล้ว

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2558 16:23 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2558 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ