นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 951
comment: 0

Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่

ปัจจุบันแผ่นยางปูพื้นกำลังเป็นที่นิยมใช้ทดแทนวัสดุแข็ง เช่น คอนกรีต กระเบื้อง เนื่องจากมีราคาถูก สามารถติดตั้งและขนย้ายได้สะดวก ถูกนำมาใช้งานเพื่อป้องกันการลื่น รับแรงกระแทก ลดการเสียดสี เช่น ใช้แผ่นยางปูพื้นสำหรับทางเดินในอาคาร พื้นห้องครัว พื้นห้องออกกำลังกาย พื้นที่บางส่วนตามโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แผ่นยางปูพื้นส่วนใหญ่จะผลิตจากยางธรรมชาติ แต่ถ้าต้องการยางปูพื้นที่มีสมบัติที่พิเศษ เช่น ทนน้ำมัน ทนความร้อน จะต้องใช้ ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ตามบทนิยามของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบุว่า แผ่นยางปูพื้น (Rubber Mats) หมายถึง แผ่นยางที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดี่ยวหรือเป็นแผ่นต่อเนื่อง ใช้สำหรับปูพื้น อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นอาจมีสีดำหรือสีอื่น มีผิวเรียบหรือไม่เรียบมีลวดลายหรือไม่มีลวดลายก็ได้ โดยแผ่นยางปูพื้นแบ่งตามการใช้งาน มี 2 ประเภท คือ 1) ประเภทที่ 1 ใช้ปูพื้นทั่วไป และ 2) ประเภทที่ 2 ใช้ปูพื้นภายในอาคาร นอกจากนี้ หากแบ่งชนิดของแผ่นยางแต่ละประเภทตามความแข็งแล้ว จะจำแนกได้ คือ 50 60 70 80 90 Shore A และแต่ละชนิดสามารถแบ่งตามรูปร่าง เป็น 2 แบบ คือ แบบแผ่นเดี่ยว (tile) และแบบแผ่นต่อเนื่อง (sheet)

การทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง แผ่นยางปูพื้น (มอก. 2377-2551) โดยเฉพาะแผ่นยางปูพื้นประเภทที่ 2 จะต้องทดสอบความทนต่อความร้อนของบุหรี่ ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน BS EN 1399: Resilient floor covering-Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes ตามมาตรฐาน BS EN 1399 ประกอบด้วย 2 method คือ Method A: Stubbed cigarette test หรือการทดสอบความทนต่อก้นบุหรี่ และ Method B: Burning cigarette test หรือการความทนต่อการไหม้ของบุหรี่

ทั้ง 2 วิธี มีการทดสอบคล้ายกัน โดย Method A เริ่มต้นจากการจุดไฟบุหรี่ แล้วปล่อยให้ไหม้ไปจนความยาวลดลง 10 มม. ก่อนจะนำไปวางลงบนพื้นผิวแผ่นยางในลักษณะให้ส่วนของก้นกรองชี้ขึ้น ให้ไฟแดงที่ปลายบุหรี่สัมผัสกับพื้นผิวแผ่นยาง ปล่อยให้ความร้อนจากบุหรี่เผาไหม้พื้นผิวแผ่นยางต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วินาที แล้วกดม้วนบุหรี่ลงไปบนแผ่นยางอย่างรวดเร็ว และหมุนแผ่นยางให้เคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม 90 องศา กดม้วนบุหรี่ค้างไว้ 2 วินาที แล้วยกบุหรี่ออก

 

สำหรับ Method B เริ่มต้นเหมือนกัน แต่ปล่อยให้ความร้อนจากบุหรี่เผาไหม้พื้นผิวแผ่นยางต่อเนื่องจนความยาวของม้วนบุหรี่ลดลง 20 มม. แล้วจึงยกออกจากพื้นผิวแผ่นยาง หลังจากการทดสอบเสร็จทั้ง 2 วิธี ให้ทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นยางด้วยเอทานอล นำแผ่นยางมาตรวจสอบร่องรอยที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยค่อยๆ เอียงแผ่นยางจากมุม 0 องศาไปจนกระทั่งถึงมุม 45 องศา ตรวจพินิจดูร่องรอยที่เกิดขึ้นบนแผ่นยางในระยะ 8 ซม.ห่างจากสายตา โดยแผ่นยางที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานต้องไม่พบการเปลี่ยน (Score 5) หรือพบพื้นผิวมีความมันเงาเปลี่ยนเล็กน้อย มีสีน้ำตาลนิดหน่อย (Score 4)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 พฤษภาคม 2559 22:28 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2559 22:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.96.157
Message:  
Load Editor
   
Cancel or