นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1097
ความเห็น: 1

การทำนายค่า Fusibility

ถามถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใด สมบัติ Fusibility ของเถ้าจากถ่านหิน จึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่อง Boiler และ Furnace นั้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ปัญหา Slagging และ Fouling ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเตาทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง Byproducts ทั้งที่อยู่ในรูปของแข็งและของเหลวในเตานั้น เป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนของโรงงานเพิ่มขึ้น ต้องใช้เครื่องมือในการกำจัดทิ้งออกไป ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อเชื้อเพลิง จึงจำเป็นต้องพิจารณาสมบัติของเชื้อเพลิงให้ดี สมบัติ Fusibility ของเถ้าเชื้อเพลิงจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง แล้วสมบัติดังกล่าวนั้นทดสอบด้วยเครื่องมืออะไร

 

Ash Fusibility Determinator คือเครื่องมือวัดวิเคราะห์สมบัติ Fusibility ของเถ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ซึ่งมีให้บริการแล้วที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้บริการทดสอบตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM D1857 โดยนำเถ้าตัวอย่างรูป Pyramid-shaped cones ไปเผาในเตาเผา และติดตามการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ cone แล้วบันทึกผล ณ จุดอุณหภูมิที่รูปร่าง cone เปลี่ยนแปลงซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

  1. Initial Deformation Temperature (IT)
  2. Softening Temperature (ST)
  3. Hemispherical Temperature (HT)
  4. Fluid Temperature (FT)

ซึ่งเรื่องของอุณหภูมิที่นำมาเล่าทั้ง 4 ข้อ นั้นได้เคยนำเล่าให้ฟังกันไปแล้ว ที่นำมาเล่าต่อนั้น ยังมีประเด็นลึกๆที่น่าสนใจมากให้ได้ติดตามกันต่อ โดยตามที่เกริ่นนำมานั้น สมบัติ Fusibility ของเถ้านั้นมีความสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของขี้เถ้าที่อุณหภูมิต่างๆกัน และรายงานการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่อุณหภูมิทั้ง 4 ระยะ โดยตามมาตรฐาน ASTM นั้น ย่อมรับค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิที่รายงานของแต่ละจุดได้มากถึง 50 องศาเซลเซียส หรือ 100 องศาฟาเรนไฮต์ ดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า อุณหภูมิที่รายงานทั้ง 4 จุดนั้น มีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพราะเครื่องมือที่ใช้วัดนั้น แม้จะมีความแม่นยำในการติดตามและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างขี้เถ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ และยังสอบเทียบเครื่องมือด้วย Au-wires standard ด้วยก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าในการวัดได้ด้วย ก็คือ ขนาด รูปร่างและลักษณะการเอียงของตัว cone ความละเอียดของเถ้า อัตราการให้ความร้อน สภาพบรรยากาศในระหว่าง cone ได้รับความร้อน ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการคาดการณ์ค่า Fusibility

 

ฟังอย่างนี้แล้ว ไม่ได้หมายความว่า ผลการทดสอบจากเครื่อง Ash Fusion ไม่น่าเชื่อถือ เพราะบริษัทผู้คิดค้นสมการในการทำนายค่า Fusibility นั้น ใช้ข้อมูลจากผลการทดสอบด้วยเครื่อง Ash Fusion จากตัวอย่างจำนวนมาก จากหลายห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ จนได้สมการออกมา แต่ยังต้องพึ่งข้อมูลผลการทดสอบที่ได้จากการวัดจริงมาคำนวณในสมการ ซึ่งจะช่วยสร้างและเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นในการนำค่า Fusibility ไปใช้

อ้างอิง จาก LECO CORPORATION, USA

For reducing atmospheres:

IT= C1 x ST – C2 x HT + C3  และ FT= C4 x HT – C5 x ST + C6

For oxidizing atmospheres:

IT= C7 x ST – C8 x HT + C9  และ FT= C10 x HT – C11 x ST + C12

โดย C เป็นค่าคงที่ และส่วนค่า ST และ HT เป็นค่าที่ได้จากการวัด

C1=1.56, C2=0.67, C3=117.71, C4=1.87, C5=0.96, C6=126.79, C7=1.50, C8=0.57, C9=77.32, C10=1.81, C11=0.89, C12=122.29

ของเขา..ช่างลึกซึ่งจริงๆ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กันยายน 2559 14:57 แก้ไข: 18 กันยายน 2559 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Slagging and Fouling

Based on different mechanisms involved in ash deposit on the heat surface, two general types of ash deposition have been defined as slagging and fouling. Slagging is the formation of molten or partially fused deposits on furnace walls or convection surfaces exposed to radiant heat. Fouling is defined as the formation of deposit on convection heat surfaces such as superheater and reheaters.

Slag formed when melt or soften ash particles is not cooled down to solid state when they reach the heat surface. Typical initial deformation temperatures (or so called “ash fusion” temperatures) are 2100 to 2200 F. With furnace gas temperatures in excess of 2500 F, we have semi-molten ash that may stick to the relatively cooler walls. Most ash tend to be resolidified due to the raltaively lower temperature at the tube surface and the particles factures on impact and partially bounce back into the gas stream. However, if the furnace is too small, the exit gas temperature is too high or the melting point of ash is relatively low, molten ash may not have enough time to be resolidified when they hit the heat surface, therefore they are easy to stick to the surface and cause the accumulation of deposits leading to slagging. Depending on the strength and physical characteristic of the deposit, steam or air sootblower may be able to remove most of them. However, the base deposit generally remains attached to the tube, allowing subsequent deposits to accumulate much more rapidly.

Fouling is generally caused by the vaporization of volatile inorganic elements in the coal during combustion. When heat is aborbed and temperatures decrease in the convection area of the boiler, compounds formed by these elements condense on ash particles and heating surface, forming a glue which initiate deposition

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ