นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1040
comment: 0

Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90%

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เครื่องมือฯเปิดให้บริการนั้น มีหลากหลายบริการที่เปิดให้บริการเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ยากหรือง่าย หากเป็นเรื่องที่มีวิธีการหรือแม้ไม่มีมาก่อน แต่เครื่องมือที่เรามีสามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ พบว่า ศูนย์เครื่องมือมีความยินดีให้บริการ และสามารถให้บริการในลักษณะของการทดลองทดสอบได้สำเร็จในปี 2559 กว่าร้อยละ 90 ของเฉพาะจำนวนงานใหม่ทั้งหมดที่รับมาทดลองทดสอบ รวมถึงงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ที่มีร้อยละความสำเร็จของความสามารถให้บริการทดสอบตามที่ลูกค้าต้องการได้สูงกว่า 90%

นอกจากความต้องการด้านการวิเคราะห์ทดสอบแล้ว ลูกค้าส่วนหนึ่งยังต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้ หมายถึงอย่างไร ลูกค้าสามารถนำผลทดสอบไปใช้อย่างไรบ้างนอกเหนือจากการนำไปใช้เพียงเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อขอการรับรองเท่านั้น ซึ่งตรงกับบริการที่ศูนย์เครื่องมือเริ่มทำอย่างจริงจังมากว่าตลอด 3 ปี ก็คือ บริการ consult หรือบริการคำปรึกษาทางวิชาการนั่นเอง เพราะด้วยความหลากหลายทางด้านสาขาวิชาเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์ และมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทั้งนักวิชาการภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชน จึงช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้เร็วและให้คำแนะนำตรงความต้องการลูกค้า

 

เรื่องของดินและปุ๋ย เป็นอีกหัวข้อเรื่องสำคัญนอกจากเรื่องน้ำ ทั้งคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย ที่ลูกค้ามักสอบถามเข้ามาผ่านทีมงาน consult มาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล โดยทั้งเรื่องดินและปุ๋ยนั้น ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมทางด้านสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี แร่ธาตุและโลหะต่างๆที่มีอยู่ในดินและปุ๋ย ซึ่งเครื่องมือที่นำมาให้บริการทดสอบนั้นมีหลากหลายเครื่องมือ ขึ้นอยู่กับปริมาณ ชนิดและลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง ได้แก่เครื่อง ICP-OES, CHNS/O analyzer, XRF, XRD, SEM-EDX, TOC เป็นต้น

 

ผลการทดสอบที่ลูกค้าได้รับนั้น ประกอบด้วยชนิดและปริมาณของแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบภายในดินและปุ๋ย ซึ่งความสงสัยและคำถามที่ตามมาจากลูกค้าภาคเกษตรกรรม เมื่อได้รับผลการทดสอบกลับไปแล้ว ก็คือ ชนิดและปริมาณแร่ธาตุเหล่านั้น บอกอะไรให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ลูกค้าต้องการบ้าง เช่น ดินในสวนของผมตกลงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกทำสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมันหรือไม่ คำถามนี้ยอดฮิตมาก แม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งเทียบเท่ากับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน แต่เมื่อเป็นความต้องการจากลูกค้า วิธีการเดียวที่จะช่วยให้งานบริการนี้สำเร็จ ก็คือ การค้นหาข้อมูล อย่างเช่น การเปรียบเทีบผลการทดสอบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานของดิน ปุ๋ย ทางด้านการเกษตร การเพาะปลูก

แม้การให้บริการ consult ในระยะแรกจะไม่ดีครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อว่าทั้งประสบการณ์และความรู้ที่ค้นหาเพิ่มเติมวันนี้ จะทำให้บริการ consult ของศูนย์เครื่องมือถูกใจและเข้าไปยืนอยู่ในใจเคียงข้างกับลูกค้าได้ดีเรื่อยไปในอนาคต และกลายเป็น Value Added Activities ที่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจและหันมาเลือกรับบริการทดสอบจากเรา   

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ตุลาคม 2559 01:18 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2559 01:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.38.214
Message:  
Load Editor
   
Cancel or