นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1323
ความเห็น: 0

บริการ Rubber compounding

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางครอบคลุมทั้งทางด้าน การทดสอบคุณภาพยางดิบ การทดสอบสมบัติในกระบวนการผลิต และการทดสอบสมบัติของยางที่คงรูป โดยให้บริการตรวจคุณภาพยางแท่งตามมาตรฐาน STR ได้แก่ สิ่งเจือปน ความชื้น ไนโตรเจน ความอ่อนตัว ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (plasticity and plasticity retention index) และค่าความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity)

 

สำหรับยางดิบที่ต้องการนำมาทดสอบสมบัติในกระบวนการผลิตและสมบัติของยางที่คงรูปนั้น ต้องนำยางดิบมาเตรียมเป็นยางคอมพาวด์มาตรฐานก่อน โดยเตรียมคอมพาวด์จากยางดิบตามมาตรฐาน ASTM D 3184 ซึ่งตามมาตรฐานดังกล่าวมีส่วนประกอบของสารเคมีทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ Zinc oxide, Sulphur, Stearic acid, Carbon Black (N330) และ TBBS ซึ่งสารเคมีทั้งหมดถูกนำมาเตรียมตามสูตรยางมาตรฐานแบ่งออกเป็น 3 สูตร ในสัดส่วนต่าง ๆ กัน คือ 1) 1A Gum 2) 3A Gum และ 3) 2A Black Filled

ยางคอมพาวด์ที่เตรียมได้จะนำมาทดสอบสมบัติในกระบวนการผลิตและนำมาขึ้นรูปเพื่อนำมาทดสอบสมบัติของยางที่คงรูป ต่อไปดังนี้

ทดสอบสมบัติในกระบวนการผลิต 

โดยสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความนิ่ม ความแข็งของยาง ซึ่งสามารถแสดงในรูปของค่าความหนืดมูนนี่ (Mooney Viscometer) หากต้องการศึกษาการไหล (rheology) ก็ต้องใช้เครื่อง Capillary Rheometer ส่วนในการศึกษาลักษณะการคงรูปของยางจะทดสอบด้วยเครื่อง Moving Die Rheometer (MDR) เป็นต้น

 

ทดสอบสมบัติของยางที่คงรูป 

สมบัติของยางคงรูปที่ทดสอบ ได้แก่ สมบัติแรงดึง เช่น ค่าความทนต่อแรงดึง (tensile strength) ค่าโมดุลัส (modulus) และค่าการยืดตัว (elongation at break) ความทนต่อการฉีกขาด (tear strength) ความแข็ง (hardness) การหักงอ (flex cracking) การล้าตัว (fatigue) ความต้านทานโอโซน (ozone resistance) การกระเด้งตัว (rebound resilience) ความทนต่อการขัดสี (abrasion resistance) การยุบตัวถาวรหลังกด (compression set) ความร้อนสะสม (heat build-up) เป็นต้น

 

ยกตัวอย่าง ต้องการเตรียมยางคอมพาวด์ ตามมาตรฐาน ASTM D 3184 สูตร 2A Black Filled และทดสอบสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

Mooney :                        ML 1+4 @100 C

Rheometer :                   Scorch time  ts1,  ts2 (min)

Cure time:                      Tc10, Tc50, Tc90 (min)

Torque:                           MH, ML (in.lb)

Cure rate:                       Tc90 – ts2

Physical properties :   Tensile Strength (MPa), 100% Modulus (MPa), 300% Modulus (MPa),Elongation at Break (%), Hardness (Shore A)

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับบริการ rubber compounding ได้แล้ววันนี้

074-286904-7

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 เมษายน 2560 22:12 แก้ไข: 30 เมษายน 2560 22:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ