นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1357
ความเห็น: 0

การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง

ด้วยลักษณะโครงสร้างโมเลกุลของยางและพลาสติกเป็นสายโซ่ยาว ซึ่งประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน รวมถึงธาตุอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน เป็นต้น ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนซ์ ทำให้อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลของโพลิเมอร์ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือถ่ายเทได้อย่างอิสระเหมือนอย่างโลหะ ด้วยเหตุนี้โพลิเมอร์ส่วนใหญ่จึงมีความสามารถในการนำไฟฟ้าที่ ค่อนข้างต่ำ ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของวัสดุตามระดับความสามารถในการนำไฟฟ้าได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

วัสดุนำไฟฟ้า (Conductive material) : มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรต่ำกว่า 104 โอห์ม-เซนติเมตร สามารถนำไฟฟ้าได้ดีเพราะอิเล็กตรอนสามารถไหลผ่านพื้นผิวหรือปริมาตรของเนื้อวัสดุได้ง่าย ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจึงไหลไปยังวัสดุนำไฟฟ้าอื่นๆ ที่มาสัมผัสหรืออยู่ใกล้ได้ง่าย ตัวอย่างวัสดุในกลุ่มนี้ ได้แก่ โลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ทองเหลือง เป็นต้น

 

วัสดุกึ่งตัวนำหรือวัสดุที่กระจายประจุ (Dissipative material) : มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรอยู่ในช่วง 104-1011 โอห์ม-เซนติเมตร สามารถนำไฟฟ้าได้เล็กน้อย เพราะประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทไปสู่พื้นดินหรือวัสดุอื่นอย่างช้าๆ (ไม่เกิดไฟฟ้าสถิต) ตัวอย่างวัสดุในกลุ่มนี้ได้แก่ โพลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วสูง เช่น ยางคลอโรพรีน(CR) และยางไนไทร์ล (NBR) เป็นต้น

 

วัสดุที่เป็นฉนวน (Insulating material) : มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรสูงกว่า 1011 โอห์ม-เซนติเมตร สามารถนำไฟฟ้าได้น้อยมาก เนื่องจากประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อมได้น้อยมาก ทำให้เกิดการสะสมของประจุในวัสดุ จนเกิดไฟฟ้าสถิต ตัวอย่างวัสดุกลุ่มนี้ ได้แก่ โพลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วต่ำชนิดต่างๆ เช่น ยางธรรมชาติ (NR) ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) โพลิเอทิลลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (PP) เป็นต้น

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถให้บริการทดสอบสมบัติต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM D991, ISO 2878 และ JIS K7194 ทดสอบได้ทั้ง Volume Resistivity และ Surface Resistivity  ซึ่งวัสดุประเภทยางและผลิตภัณฑ์จากยาง โดยทดสอบชิ้นตัวอย่างทั้งประเภท Low และ High Resistivity  ด้วยเครื่อง Low Resistivity Meter (Set B) และเครื่อง Super Megohmmeter (Set A) โดยเครื่องทดสอบ Set B สามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ในช่วง10-4 – 104 โอห์ม ส่วนเครื่องวัด Set A ทดสอบได้ในช่วง 104 – 1013 โอห์ม

 

สนใจบริการทดสอบ ติดต่อ 074-286904-7, e-mail: sec-all@group.psu.ac.th

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 May 2017 20:49 Modified: 13 May 2017 20:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ดำขำ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ