นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 2282 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1788 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 1916 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 1312 0
กาวยางธรรมชาติ 1008 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1990 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1904 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 1230 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1791 0
ลูกยางถอนขนไก่ 2001 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1551 0
บริการ Rubber compounding 1529 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 2579 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 1370 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 2190 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1644 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1688 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 1264 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 1356 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 2072 4
UTM-Temperature chambers 1220 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2977 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1558 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 1489 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 1108 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 1279 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 1075 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 1219 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 1380 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1691 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 1206 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1462 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 1202 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 2018 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 1062 0
UV Stability Test 1348 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 1252 0
GC-O จมูกของฉัน 1402 0
การทำนายค่า Fusibility 1332 1
Softening temperature test 865 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 1242 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 1145 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 1018 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1479 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1719 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 1216 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1883 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 1105 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 1053 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2853 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1592 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1136 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1223 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 978 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1589 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 4144 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1715 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 1191 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 1281 0
Rubber Rheometer: History 1739 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1597 0
สมการ Mooney 1196 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 3681 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 918 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 1163 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 1322 0
Combine water content ในยิปซั่ม 962 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1323 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 1226 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1528 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 910 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 1009 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 987 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 920 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 844 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 1018 0
AAR: การประชุม SIM 2015 1065 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 1196 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1371 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 1063 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 1044 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 3477 0
Advance DSC 1281 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1405 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 2281 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 1214 0
โคโลญไล่ยุง 1483 0
รู้ทันกับ OES 1243 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 1016 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 1172 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2954 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1597 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 2396 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1863 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2524 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1583 0
Fume hood สีเขียว 1876 1
เรื่องปุ๋ยๆ 2191 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1530 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 2503 2