นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 2723 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1936 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 2176 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 1455 0
กาวยางธรรมชาติ 1127 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 2130 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 2119 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 1349 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1938 0
ลูกยางถอนขนไก่ 2189 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1683 0
บริการ Rubber compounding 1661 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 2900 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 1504 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 2310 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1752 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1824 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 1385 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 1467 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 2258 4
UTM-Temperature chambers 1332 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 3153 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1673 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 1617 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 1246 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 1379 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 1195 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 1349 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 1539 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1832 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 1324 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1576 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 1331 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 2165 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 1165 0
UV Stability Test 1454 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 1335 0
GC-O จมูกของฉัน 1522 0
การทำนายค่า Fusibility 1459 1
Softening temperature test 964 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 1388 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 1242 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 1109 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1604 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1833 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 1327 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 2004 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 1204 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 1147 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 3037 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1751 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1230 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1318 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 1053 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1714 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 4468 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1835 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 1292 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 1378 0
Rubber Rheometer: History 1881 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1720 0
สมการ Mooney 1308 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 4016 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 1013 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 1269 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 1420 0
Combine water content ในยิปซั่ม 1039 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1424 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 1394 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1694 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 1017 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 1102 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 1133 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 1008 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 936 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 1117 0
AAR: การประชุม SIM 2015 1160 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 1296 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1464 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 1157 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 1139 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 3619 0
Advance DSC 1395 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1522 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 2397 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 1300 0
โคโลญไล่ยุง 1583 0
รู้ทันกับ OES 1342 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 1133 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 1262 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 3120 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1696 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 2546 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1965 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2633 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1681 0
Fume hood สีเขียว 1981 1
เรื่องปุ๋ยๆ 2364 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1634 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 2701 2