นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 653 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1129 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 980 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 771 0
กาวยางธรรมชาติ 588 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1272 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1230 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 761 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1053 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1324 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1102 0
บริการ Rubber compounding 1104 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1755 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 879 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1483 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1129 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1090 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 824 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 920 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1414 3
UTM-Temperature chambers 805 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2152 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1055 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 934 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 724 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 909 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 671 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 806 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 889 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1164 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 806 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1044 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 841 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1419 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 686 0
UV Stability Test 885 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 885 0
GC-O จมูกของฉัน 932 0
การทำนายค่า Fusibility 797 1
Softening temperature test 535 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 799 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 743 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 687 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1013 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1238 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 838 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1313 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 801 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 721 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2129 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1054 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 757 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 890 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 681 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1201 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2918 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1184 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 831 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 886 0
Rubber Rheometer: History 1142 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1051 0
สมการ Mooney 830 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2441 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 632 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 836 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 913 0
Combine water content ในยิปซั่ม 725 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 989 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 804 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1070 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 603 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 735 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 663 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 645 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 507 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 741 0
AAR: การประชุม SIM 2015 723 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 843 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1051 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 741 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 729 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2935 0
Advance DSC 815 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1009 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1789 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 920 0
โคโลญไล่ยุง 1089 0
รู้ทันกับ OES 888 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 699 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 860 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2240 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1225 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1808 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1476 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2033 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1241 0
Fume hood สีเขียว 1495 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1495 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1226 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1965 2