นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 828 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1194 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 1038 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 818 0
กาวยางธรรมชาติ 627 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1358 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1290 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 808 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1136 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1392 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1134 0
บริการ Rubber compounding 1146 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1824 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 922 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1563 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1179 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1141 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 862 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 951 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1504 3
UTM-Temperature chambers 840 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2248 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1101 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 984 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 757 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 938 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 703 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 840 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 926 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1207 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 836 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1077 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 871 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1484 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 731 0
UV Stability Test 933 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 925 0
GC-O จมูกของฉัน 973 0
การทำนายค่า Fusibility 877 1
Softening temperature test 564 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 843 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 800 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 709 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1060 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1279 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 873 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1389 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 826 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 741 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2180 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1089 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 788 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 921 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 698 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1250 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 3102 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1233 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 854 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 917 0
Rubber Rheometer: History 1187 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1097 0
สมการ Mooney 859 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2611 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 659 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 859 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 951 0
Combine water content ในยิปซั่ม 750 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1014 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 840 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1109 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 625 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 756 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 682 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 663 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 530 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 759 0
AAR: การประชุม SIM 2015 742 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 872 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1074 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 771 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 757 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 3011 0
Advance DSC 853 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1038 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1831 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 946 0
โคโลญไล่ยุง 1119 0
รู้ทันกับ OES 913 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 722 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 880 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2320 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1253 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1870 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1511 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2069 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1265 0
Fume hood สีเขียว 1519 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1548 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1250 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 2001 2