นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 205 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 887 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 704 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 574 0
กาวยางธรรมชาติ 450 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1045 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 965 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 600 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 820 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1040 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 899 0
บริการ Rubber compounding 902 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1336 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 716 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1215 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 920 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 865 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 672 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 751 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1062 3
UTM-Temperature chambers 646 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 1748 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 849 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 744 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 610 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 760 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 528 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 683 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 696 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 971 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 649 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 890 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 698 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1174 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 547 0
UV Stability Test 723 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 729 0
GC-O จมูกของฉัน 787 0
การทำนายค่า Fusibility 653 1
Softening temperature test 420 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 652 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 611 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 583 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 894 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1049 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 724 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1129 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 703 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 625 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 1865 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 892 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 631 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 761 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 581 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1053 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2504 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1004 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 704 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 741 0
Rubber Rheometer: History 923 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 886 0
สมการ Mooney 710 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 1999 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 562 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 726 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 741 0
Combine water content ในยิปซั่ม 663 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 849 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 661 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 926 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 533 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 671 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 601 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 575 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 449 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 665 0
AAR: การประชุม SIM 2015 642 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 724 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 938 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 638 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 617 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2675 0
Advance DSC 692 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 847 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1562 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 828 0
โคโลญไล่ยุง 947 0
รู้ทันกับ OES 774 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 633 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 764 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2003 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1079 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1341 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1380 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 1880 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1141 0
Fume hood สีเขียว 1350 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1279 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1117 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1776 2