นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 531 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1063 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 899 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 727 0
กาวยางธรรมชาติ 556 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1209 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1152 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 720 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 989 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1257 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1061 0
บริการ Rubber compounding 1045 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1649 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 843 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1410 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1085 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1040 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 796 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 879 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1309 3
UTM-Temperature chambers 773 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2027 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 994 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 885 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 701 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 883 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 651 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 774 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 838 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1117 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 761 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1008 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 819 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1348 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 653 0
UV Stability Test 854 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 843 0
GC-O จมูกของฉัน 904 0
การทำนายค่า Fusibility 744 1
Softening temperature test 489 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 773 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 713 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 665 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 985 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1195 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 813 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1265 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 787 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 699 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2062 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1022 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 738 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 860 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 652 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1158 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2800 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1150 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 810 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 851 0
Rubber Rheometer: History 1101 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1022 0
สมการ Mooney 807 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2324 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 610 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 822 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 882 0
Combine water content ในยิปซั่ม 710 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 955 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 766 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1045 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 588 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 720 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 645 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 630 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 487 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 728 0
AAR: การประชุม SIM 2015 700 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 809 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1003 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 711 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 706 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2874 0
Advance DSC 787 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 979 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1738 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 900 0
โคโลญไล่ยุง 1064 0
รู้ทันกับ OES 864 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 685 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 839 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2176 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1188 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1686 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1456 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 1999 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1221 0
Fume hood สีเขียว 1468 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1430 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1198 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1937 2