นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 274 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 928 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 745 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 617 0
กาวยางธรรมชาติ 473 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1093 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1010 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 635 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 856 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1096 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 941 0
บริการ Rubber compounding 941 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1393 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 751 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1269 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 971 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 912 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 704 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 780 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1116 3
UTM-Temperature chambers 674 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 1819 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 878 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 772 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 635 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 793 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 555 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 709 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 736 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1017 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 680 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 942 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 739 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1210 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 584 0
UV Stability Test 757 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 774 0
GC-O จมูกของฉัน 819 0
การทำนายค่า Fusibility 672 1
Softening temperature test 436 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 684 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 639 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 607 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 918 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1081 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 749 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1163 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 725 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 643 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 1915 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 925 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 656 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 792 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 608 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1076 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2599 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1045 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 734 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 773 0
Rubber Rheometer: History 968 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 921 0
สมการ Mooney 739 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2080 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 580 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 747 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 769 0
Combine water content ในยิปซั่ม 681 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 880 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 686 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 953 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 548 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 685 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 615 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 596 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 462 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 684 0
AAR: การประชุม SIM 2015 663 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 741 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 953 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 658 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 638 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2729 0
Advance DSC 721 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 882 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1614 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 850 0
โคโลญไล่ยุง 985 0
รู้ทันกับ OES 805 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 649 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 790 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2043 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1109 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1455 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1395 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 1904 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1163 0
Fume hood สีเขียว 1372 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1309 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1133 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1816 2