นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 2608
ความเห็น: 0

การตรวจประเมิน TQA ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 55

องค์กรต้องอึดจริง เพื่อก้าวสู่ TQC และความสำเร็จขององค์กร

ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯ โดยทีม TQA และบุคลากร รวมกันแก้ไขรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จนแล้วเสร็จไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น และจัดส่งรายงานไปยังคณะผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินในวันที่ 8 สิงหาคม นี้ โดยเมื่อวานกิจกรรมการตรวจประเมินเริ่มขึ้นตั้งแต่ 9 โมงเช้า ท่านผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายสรุปถึงวิธีการและผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯในปีที่ผ่านมา ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินฯและบุคลากรทุกคน โดยในครั้งนี้ยังคงได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจประเมินฯชุดเดิม ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการโดย รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ กรรมการโดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี และเลขานุการโดย คุณจุฑามาศ แสงอาวุธ หลังจบการบรรยายคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากท่านผู้อำนวยการฯและหัวหน้าฝ่าย บรรยายกาศในการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างสบายๆและเป็นกันเอง เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันดีจากการตรวจประเมินในครั้งที่แล้ว และในชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะพัก คณะผู้ตรวจประเมินฯ ขอสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยทางศูนย์เครื่องมือฯได้จัดหารายชื่อลูกค้าประเภทต่างๆไว้พร้อมสำหรับสุ่มเลือกตามใจกรรมการไว้แล้ว จนกระทั่งถึงเวลาเที่ยง ก็พักรับประทานอาหารร่วมกัน

ในช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่ 13.30 โดยพาคณะผู้ตรวจประเมินฯเดินชมสำนักงานเลขานุการฯและห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งในระหว่างการสังเกตการนั้น ทางคณะผู้ตรวจประเมินฯ กล่าวว่า ศูนย์เครื่องมือฯมีการดำเนินงานด้านต่างๆเยอะมาก หรือ ทำมากกว่าที่เขียนในรายงานเสียอีก จึงควรเพิ่มเติมส่วนนี้ไว้รายงานด้วย ได้แก่ นวัตกรรมให้บริการด้วยบัตรคิว การบริการกรอกรายละเอียดส่งตัวอย่างด้วยระบบแสดงผล2 หน้าจอ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การตรวจวัดรังสีจากเครื่องมือ ระบบกล้องวงจรปิดทุกห้อง การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเองห้อง 24 ชม. ระบบการจัดการของเสียอันตราย

ภายหลังการเดินชมห้องต่างๆแล้ว ทางคณะผู้ตรวจประเมินฯ จึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดเตรียมการรายงานผลการตรวจประเมินเบื้องต้นในเวลา 15.00 ซึ่งจากผลการตรวจประเมินครั้งนี้สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า ศูนย์เครื่องมือฯมีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในเรื่อง ระบบการรับฟังลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน มีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจนในด้านกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องระบบงาน สำหรับด้านผลลัพธ์ สิ่งที่คณะผู้ตรวจประเมินฯเน้นย้ำเป็นพิเศษ เป็นเรื่องของการขาดข้อมูลคู่เทียบ และการรายงานผลลัพธ์ที่สำคัญให้ครบถ้วน แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะไม่ดีก็ตาม

บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯทุกคนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอรับคำแนะนำต่างๆมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และยังคงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย TQC ต่อไปครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2555 11:48 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2555 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 iHum, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.170.64.36
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ