นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1690
comment: 0

Suppliers and Collaborators 2012

เรารักลูกค้ามากเท่าไร ก็รักผู้ให้ความร่วมมือและผู้ส่งมอบมากเช่นกัน

นี่คงเป็นกิจกรรมแรก หลังจากผ่านการตรวจประเมิน TQA ไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ศูนย์เครื่องมือฯแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และไม่ยอมแพ้ แม้ว่าผลการตรวจประเมิน TQA ที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนจะให้ผลการประเมินที่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ คือ 350 คะแนน และกิจกรรมหลังจากนี้ก็คงเป็นการนำข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Suppliers and Collaborators 2012 เป็นการประชุมผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือของศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือต่อกระบวนการทำงานชองศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเพื่อยกลำดับผลการดำเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน นี้ มีเวลาเตรียมงานประมาณหนึ่งเดือน ดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายอย่างมาก จะทำอย่างไรให้งานสำเร็จลุล่วงและได้ผลตามต้องการ และนี่คงเป็นโจทย์ที่ทีมTQA ทุกคนจะต้องร่วมกันแก้โจทย์

การจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรก นอกจากจะจัดการประชุมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นแล้ว ยังถือเป็นการมาพบปะพูดคุยแบบเป็นกันเอง ชนิดเห็นหน้าเห็นตาพร้อมๆกัน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อระบบการทำงานซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของทุกๆฝ่าย และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปรับปรุงและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานขององค์กรต่อไป 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 August 2012 08:59 Modified: 27 August 2012 08:59 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.222.124
Message:  
Load Editor
   
Cancel or