นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1720
ความเห็น: 0

Suppliers and Collaborators 2012

เรารักลูกค้ามากเท่าไร ก็รักผู้ให้ความร่วมมือและผู้ส่งมอบมากเช่นกัน

นี่คงเป็นกิจกรรมแรก หลังจากผ่านการตรวจประเมิน TQA ไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ศูนย์เครื่องมือฯแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และไม่ยอมแพ้ แม้ว่าผลการตรวจประเมิน TQA ที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนจะให้ผลการประเมินที่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ คือ 350 คะแนน และกิจกรรมหลังจากนี้ก็คงเป็นการนำข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Suppliers and Collaborators 2012 เป็นการประชุมผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือของศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือต่อกระบวนการทำงานชองศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเพื่อยกลำดับผลการดำเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน นี้ มีเวลาเตรียมงานประมาณหนึ่งเดือน ดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายอย่างมาก จะทำอย่างไรให้งานสำเร็จลุล่วงและได้ผลตามต้องการ และนี่คงเป็นโจทย์ที่ทีมTQA ทุกคนจะต้องร่วมกันแก้โจทย์

การจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรก นอกจากจะจัดการประชุมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นแล้ว ยังถือเป็นการมาพบปะพูดคุยแบบเป็นกันเอง ชนิดเห็นหน้าเห็นตาพร้อมๆกัน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อระบบการทำงานซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของทุกๆฝ่าย และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปรับปรุงและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานขององค์กรต่อไป 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 สิงหาคม 2555 08:59 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2555 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.253.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ