นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1329
comment: 0

QPการจัดเก็บและทำลายไม่สอดคล้อง

ปฏิบัติงานจริงอย่างไร เอกสารต้องระบุตามอย่างนั้นด้วย จึงจะสอดคล้องกัน

QPดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพของตัวอย่างระหว่างรอการทดสอบ และรอส่งคืนแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการตัวอย่างคืน รวมถึงมั่นใจว่า มีวิธีการจัดเก็บและทำลายตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงสิ่งแวดล้อม

เดิมนั้น วิธีการจัดเก็บตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบแล้ว/ที่เหลือจากการทดสอบ จะต้องมีการแสดงสถานะเพื่อชี้บ่งว่าตัวอย่างได้ผ่านการทดสอบแล้วบนฉลากตัวอย่าง (F-ASO-024) และจัดเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่ระบุในฉลากตัวอย่าง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันรับตัวอย่าง จากนั้น หากลูกค้าต้องการตัวอย่างคืนให้ลูกค้าติดต่อขอรับตัวอย่างคืนที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างหรือนักวิทยาศาสตร์/ผู้ทดสอบ แต่หากไม่มารับตัวอย่างคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้จัดการทำลายตัวอย่างตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป

แต่จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2/55 ณ จุดปฏิบัติงานจริงกลับพบว่า เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ส่งมอบตัวอย่างคืนให้ลูกค้า ดังนั้น ผมในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบ QP ดังกล่าว จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ปัจจุบัน จึงแก้ไขเอกสารดังกล่าว โดยระบุว่า “กรณีลูกค้าต้องการตัวอย่างคืนให้ลูกค้าติดต่อขอรับตัวอย่างคืนที่นักวิทยาศาสตร์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปล. ไหนๆพี่ป้อมขอแก้ QP นี้แล้ว น้องยักษ์สวย ขอ add เครื่อง Wood ลงในตารางที่ 1  การจัดเก็บตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบแล้ว และที่เหลือจากการทดสอบด้วยนะจ่ะ ขอเป็น จัดเก็บไว้ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จ้า เพราะไม้แต่ละท่อนใหญ่ทั้งนั้น จะไม่มีที่เก็บอยู่แล้ว

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กันยายน 2555 11:21 แก้ไข: 26 กันยายน 2555 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 iHum, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.238.248.103
Message:  
Load Editor
   
Cancel or