นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1855
ความเห็น: 0

AAR การประชุม supplier 2555

ความสำเร็จ ต้องการการเรียนรู้และปรับปรุงตลอดเวลา

สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม

วัตถุประสงค์หลักต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TQA ที่ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สำคัญ [1.1ก(1)] ร่วมถึงเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือ มาใช้ในการออกแบบระบบงาน [6.1ก(2)] นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ศูนย์เครื่องมือจะสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือในระบบการบริหารจัดการ และหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์แรกบรรลุได้ด้วยดีต่อการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยม แต่ยังไม่ทั่วถึงผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือทั้งหมด เพราะผู้เข้าร่วมมีจำนวนไม่ครบตามที่ได้ตอบรับมา รวมถึง Feedback ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการร่วมกันนั้นยังเกิดขึ้นน้อย แต่ผลสรุปจากการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มากกว่า 80%

สาเหตุ

สาเหตุที่ผู้ร่วมเข้าประชุมมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ตอบรับมานั้น ส่วนใหญ่จะลืมวันนัดหมายหรือติดธุระด่วน บางส่วนก็ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมแทน ส่วน Feedback ที่เกิดขึ้นน้อยนั้น จากการสังเกตระหว่างการประชุมนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมยังมีความรู้สึกเคร่ง และเกรงใจในการให้ข้อมูล

สิ่งที่ได้เรียนรู้

การแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า อาจเป็นวิธีช่วยลดปัญหาการลืมนัดได้ ทำได้โดยการโทร/ส่ง SMS แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าวันประชุม 1 วัน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เตรียมตัว หรือหากไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ จะได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมแทน

การสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าประชุมรู้สึกผ่อนคลายระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีส่วนช่วยลดความกดดัน รู้สึกเป็นกันเองเหมือนนอนอยู่บ้าน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆออกมา ทั้งหมดนั้นผู้จัดหรือผู้ดำเนินกิจกรรมควรรู้จักหรือคุ้นเคยกับผู้เข้าประชุมมาบ้าง อย่างน้อยรู้จักชื่อ สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขาทำได้ดี ถามชี้นำเพื่อให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ต้องสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นตลอดกิจกรรม

มีข้อเสนอแนะเรื่องหนึ่งที่ดี และควรนำไปคิดปรับปรุงการจัดประชุมในครั้งต่อไป คือ การจัดประชุมในรูปแบบ convention & exhibition ซึ่งทีม TQA เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของทุกฝ่าย แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องศึกษาและเรียนรู้กันเพิ่ม

ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ควรจัดการประชุมในวันปกติ จันทร์ถึงศุกร์ ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน ด้านสถานที่จะจัดภายในมหาวิทยาลัยหรือโรงแรมก็ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุงงานในครั้งต่อไป

ทีม TQA

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ตุลาคม 2555 16:44 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2555 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 iHum, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.38.244
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ