นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1094
ความเห็น: 0

ISO ของเค้ามีประโยชน์นะ

หลังจากช่วยกัน Review รายงาน TQA ตั้งแต่หมวด 7 และ หมวด 1-3 ไปเมื่อวันพุธ และเสาร์ ที่ผ่านมา โดยในหมวด 1 เรื่อง การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้นำมีวิธีการอย่างไรบ้าง ซึ่งท่าน คนธรรมดา ได้ระบุกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานไว้ครอบคลุม ชัดเจนแล้วนั้น โดยกำหนดให้

  1. ผู้นำระดับสูงกำหนดให้ใช้ระบบ ISO เพื่อให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
  2. ผู้นำระดับสูงกำหนดให้ใช้ Kaizen เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้นำระดับสูงกำหนดให้ใช้ Lean เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
  4. ผู้นำระดับสูงกำหนดให้ใช้ Zero Defect เพื่อลดข้อบกพร่องในการทำงาน

 

ทั้ง 4 กระบวนการ คือ Kaizen, Lean และ Zero Defect อ่านแล้วเห็นพร่องอย่างนั้นครับ แต่สำหรับ ISO ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว จึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า ISO เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แล้วประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐาน ISO ล่ะ มีอย่างไรบ้าง

 

ซึ่งตามที่เราปฏิบัติอยู่นั้น เมื่อมีบุคลากรใหม่เข้ามา ISO ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับ ที่ต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงฝึกฝน และพัฒนาจนสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในขององค์กรได้อีกด้วย ดังนั้นสำหรับน้องใหม่ที่พึ่งเริ่มทำงานกับศูนย์เครื่องมือฯ อย่าได้ตกใจไปกับหลักสูตรการอบรม เมนูต่างๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากภาระงานปกติ โดย ISO นั้นมีประโยชน์ อุดมไปด้วยสาระน่ารู้ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และลูกค้า ดังนี้ครับ

 

          1. ประโยชน์ต่อพนักงาน

          - มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบคุณภาพ

          - ทำให้เกิดความพอใจในการทำงาน

          - พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพมากขึ้น

          - การปฏิบัติงานมีระบบ และมีขอบเขตที่ชัดเจน

          - พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม

 

          2. ประโยชน์ต่อองค์กร

          - พัฒนาองค์กร การบริหารงาน การผลิต ตลอดจนการบริหารให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

          - ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

          - ขจัดปัญหาข้อโต้แย้ง และการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

          - ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น

          - ช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานซึ่งเกิดจากการทำงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

          3. ประโยชน์ต่อลูกค้า

          - ช่วยให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

          - มีความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพของสินค้าซ้ำอีก

          - ง่ายต่อการค้นหารายชื่อหน่วยงาน / องค์กรที่ได้รับมารตรฐาน ISO 9000

          - ได้รับความคุ้มครองทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้งาน

           

 สรุปแล้ว ประโยชน์จากการนำ ISO 9000 มาใช้สามารถพัฒนาบุคลากรที่ทำงานและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร สามารถลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนลดความสูญเสียต่าง ๆ อันเกิดจากการผลิต ทั้งนี้เพราะ ระบบคุณภาพ ISO 9000 สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้แก่พนักงาน มีการทำงานที่เป็นระบบ มีแนวการ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2556 16:13 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2556 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 iHum, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.112.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ