นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1218
comment: 0

หนึ่งความคิด ใครๆก็นวัตกรรม

ปัจจุบันเรื่องของนวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้ว เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหน ใครๆก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมกันเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เฉพาะแต่วงการการศึกษา ธุรกิจ หรือการค้นคว้าวิจัยพัฒนาระดับสูงเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว นวัตกรรมยังสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับล่าง ชาวบ้านและเกษตรกรทั่วไป หรือที่เรียกว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน นั่นเอง ดังนั้น ทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมีความสำคัญในบริบทที่แตกต่างกัน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

 

นวัตกรรม เป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จนถูกนำมาใช้ในการวางแผนประเทศ โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งจะเน้นหนักไปที่แผนนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้มีการสร้างและใช้นวัตกรรมเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น

  • นวัตกรรมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • นวัตกรรมในกิจกรรมทางสังคม
  • และแม้กระทั่งนวัตกรรมในกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเศรษฐกิจ (Competitiveness) การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusiveness) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

 

ครับ พอเล่าถึงแผนระดับชาติ ทำให้อาจรู้สึกเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวยังไงชอบกล แต่พอดูเป้าหมายของการนำนวัตกรรมไปใช้นั้น ต้องบอกว่า ก็มีส่วนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน แต่เปลี่ยนมุมมองจากระดับประเทศให้เล็กลงเหลือในระดับองค์กรแทน

ศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก แต่ตื่นตัว เล่งเห็นความสำคัญ และนำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆขององค์กร ผ่านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA นั่นเอง ซึ่ง TQA ได้ระบุไว้ในเกณฑ์อย่างชัดเจน องค์กรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการนวัตกรรม ซึ่งเดือนสิงหาคมนี้ ก็ถึงช่วงเวลาที่บุคลากรจะได้นำเสนอนวัตกรรมของตนเองแล้ว ในเวที 1 Person 1 Innovative Idea โดยนวัตกรรมเหล่านั้น มีส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร

 

ไม่ใช่เฉพาะองค์กรภาครัฐเท่านั้นที่ตื่นตัวเรื่องนวัตกรรม แต่ในภาคเอกชนก็เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นบ้างแล้ว ผ่านการลงทุนด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทยักษ์ใหญ่ ออกมาเพื่อแข่งขัน รวมไปถึงบริษัทและธุรกิจห้างร้านต่างๆ พยายามสร้างนวัตกรรมของตนขึ้นมา

ดังตัวอย่างใกล้ตัวกับธุรกิจภาคการเกษตรของภาคใต้ด้านยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเอง ต่างให้ความสำคัญและสนใจกับนวัตกรรม พยายามมองหาวิธีใหม่ๆมาช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมุ่งหวังสร้างผลกำไรและความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ

และเช่นเดียวกัน ศูนย์เครื่องมือฯเอง ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ปลายน้ำ จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบ สร้างนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย และชุมชน โดยใช้ความสามารถและความถนัดที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แม้ว่าบางครั้งการเริ่มต้นของความคิดที่เป็นนวัตกรรมจะเริ่มต้นมาจากการต้องบังคับและควบคุมตนเอง ฝึกให้คิดและวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา พยายามตั้งคำถามกับตนเอง ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ประจำนั้น สามารถทำให้ดีกว่านี้อีกได้หรือไม่

ใหม่ๆอาจทำให้รู้สึกเป็นภาระ เพราะหากเราไม่คิดอะไรมาก งานก็ยังคงเดินต่อไปได้ แล้วจะคิดและปรับปรุงไปทำไม ซึ่งความคิดแบบเก่าเดิมๆ ถูกพิสูจน์ให้เห็นผ่านความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรต่างๆมามากมาย การไม่คิดอะไรเลยต่างหาก ที่ปิดกั้นและฉุดรั้งคุณและองค์กรไว้ ปลดห่วงเหล่านั้นทิ้งไป แล้วก้าวข้ามอุปสรรค มุ่งสู่ความสำเร็จผ่านนวัตกรรรมเล็กๆจากสองมือเรา   

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2557 00:44 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2557 00:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.8.46
Message:  
Load Editor
   
Cancel or