นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1159
ความเห็น: 0

การปรับ ISO 9001:2015 เข้ากับ TQA

จากข้อกำหนดใหม่ของฉบับร่างมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่หลายๆ ท่านได้เห็นกันไปแล้วนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ISO 9001:2008 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียว ดังที่ พี่ทดแทน ได้นำมาเล่าให้ฟังในบันทึกที่ผ่านมา สรุปความ ISO /CD 9001:2015 ฉบับร่างของคณะกรรมการ ISO/TC 176 ซึ่งปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้การรับรอง ISO 9001:2008 และกำลังรอการ update version อยู่นั้น ก็มีประเด็นให้ชวนคิดต่อกันว่า ISO 9001:2015 มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีข้อกำหนดหลายๆ ส่วนที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA ที่ SEC ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ และครั้งนี้คงเป็นโอกาสดีในการปรับให้ทั้ง 2 แนวทางเข้าด้วยกันได้

 

กล่าวถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO หลายๆ ท่านที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน หรือเป็นผู้รับการตรวจประเมินภายในองค์กร คุ้นเคยกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกณฑ์ระบุไว้ ซึ่ง SEC คุ้นเคยกับกิจกรรมเช่นนี้เป็นอย่างดี ขณะที่ TQA Criteria กลับตรงกันข้าม ยังต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกันต่อ ซึ่งผมเชื่อว่า การ update มาตรฐานครั้งนี้ จะช่วยให้เข้าใจ TQA มากยิ่งขึ้น ช่างเข้า…

 

ในบันทึกนี้ขอนำข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ข้อที่ 4.1 มาศึกษาและเตรียมความพร้อมเบื้องต้นกันก่อน

 

ข้อกำหนด ISO9001:2015 ข้อ 4.1 ระบุว่า

“องค์กรต้องพิจารณากำหนดประเด็นภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางของกลยุทธ์ และที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ ตามเจตนาของระบบบริหารคุณภาพ”

 

ประเด็นภายในและภายนอก ที่ว่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ในประเด็นนี้ SEC สามารถปรับได้ทันที เพราะ การกำหนดประเด็นภายในและนอกดังกล่าว SEC ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีตามแผนกลยุทธ์ซึ่งกำหนดไว้ตาม TQA แล้ว โดยข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและนอก นำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ เริ่มการวิเคราะห์ SWOT แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ TOWS-Matrix ต่อไป จึงมั่นใจได้ว่า ข้อ 4.1 SEC มีระบบและการดำเนินการไว้เป็นต้นทุนแล้ว

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2558 11:54 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2558 11:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ