นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 993
ความเห็น: 0

งัดกลยุทธ์เด็ด: สร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ ภาคจบ

บันทึกต่อจาก งัดกลยุทธ์เด็ด: สร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ ซึ่งได้กล่าวถึงการกำหนดกลยุทธ์สำหรับนำมาใช้ปกป้องกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการให้บริการขององค์กรตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) บันทึกไว้ 2 กลุ่ม ไปแล้วนั้น ยังเหลืออีก 4 กลุ่มด้วยกัน มีดังนี้ครับ

กลยุทธ์ Standby

ลักษณะกลยุทธ์กลุ่มนี้ใช้วิธีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ชุดใหม่ หรือใช้สถานที่ใหม่ ที่ได้มีการเตรียมไว้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการติดตั้งโดยต้องแล้วเสร็จภายใต้ RTO (Recovery Time Objective: ระยะเวลาฟื้นสภาพเป้าหมายของธุรกิจให้กับมาให้บริการใหม่ได้อีกครั้ง) ที่กำหนดไว้ ดังนั้นกลยุทธ์กลุ่มนี้จึงเหมาะกับกิจกรรมที่มี RTO มากกว่า 1 วัน หรือองค์กรที่มีความสามารถในการฟื้นตัวสูง

 

กลยุทธ์ Post-Incident Acquisition

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานครับ โดยเน้นไปที่ suppliers หลักๆ ที่เราติดต่ออยู่ประจำ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ องค์กรควรจัดทำบัญชีรายชื่อที่เพียงพอ มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการติดต่อไปยัง supplier ที่หลากหลายมากกว่าทางโทรศัพท์เพียงทางเดียว กลยุทธ์นี้เหมาะกับกิจกรรมที่มี RTO ในระดับวันถึงสัปดาห์ ดังนั้นจึงควรแจ้ง supplier ไว้ล่วงหน้า

SEC ใช้จุดเด่นของทีมวิศวกรและช่างที่มีศักยภาพสูง สามารถติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือได้รวดเร็ว แต่ยังมีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรน้อย การติดตั้งเฉพาะส่วนจำเป็นที่สุดก่อน จึงเหมาะกับการใช้กลยุทธ์ Standby ส่วนการเตรียมความพร้อมทางด้าน supplier นั้น SEC ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการประชุม Stakeholder (SIM) เป็นประจำทุกปีด้วย

กลยุทธ์ Do Nothing

อาจเป็นกลยุทธ์ที่มองดูคล้ายไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อน จะดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ซึ่งแน่นอนครับว่า บุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งก็คือ ผู้อำนวยการฯ ต้องรับความกดดันในการตัดสินใจ เลือกใช้วิธีตอบโต้อย่างเหมาะสมรวดเร็ว

 

กลยุทธ์ Subcontracting

ใช้วิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อของ Third Parties ที่องค์กรเห็นว่ามีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาดูแลในการจัดหาทรัพยากรจำเป็นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทำหน้าที่ในบางกิจกรรมที่องค์กรกำลังฟื้นฟูให้กลับมา เช่น หน่วยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

 

และกลยุทธ์ Insurance

กลยุทธ์นี้อาศัยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกัน แต่คงรองรับเฉพาะความเสียหายทางการเงินเท่านั้น กลยุทธ์นี้จึงเหมาะกับกิจกรรมที่กำหนด RTO ในระดับเดือน และองค์กรสามารถจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย และใช้เงินที่ได้รับการชดเชยจัดหาทรัพยากรต่างๆ เข้ามา แล้วฟื้นฟูกิจกรรมให้กลับคืนมา

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2558 10:53 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2558 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ