นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2084
ความเห็น: 0

Hwa Chong International School โรงเรียนระดับ SQA

ประเทศสิงคโปร์ก็มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Singapore Quality Award-SQA) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Singapore Quality Class-SQC) เช่นเดียวกันกับประเทศไทยครับ ซึ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมและชื่อเสียงอันลือเลื่องทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนั้น เขาทำอย่างไรกัน (อ้างอิงบทความจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย)

 

ความเป็นเลิศและความตั้งใจจริงของระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้น เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐบาลกันเลยครับ ก็คือ

1)        ระบบการศึกษาที่มุ่งสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้ : ฝึกฝนและสนับสนุนการเรียนด้วยความสุข (Joy of Learning) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนให้เข้ากันกับบริบทของโลก เพื่อต่อยอดความกระตือรือร้นพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของชีวิต

2)        แผนระยะเวลา 5 ปี ในการเปลี่ยนสู่การศึกษาขั้นสูง (Five year transformation plan) : ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีพ โดยสร้างทักษะและสร้างการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ และการรู้จักใช้ข้อมูลและการเรียนรู้ทางดิจิทัล

 

Hwa Chong International School

ภารกิจ : บำรุงและผลักดันให้เกิดผู้นำทางด้านการค้นคว้าวิจัย อุตสาหกรรมและรัฐบาลเพื่อรับใช้ประเทศสิงคโปร์

วิสัยทัศน์ : การสนับสนุนให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีแรงจูงใจ รวมทั้งเป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ

คุณค่าหลัก : การต่อยอดและพัฒนาตัวเอง เพื่อผลักดันไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยความยืดหยัด นวัตกรรม และแรงจูงใจ

 

กุญแจสู่ความสำเร็จของ Hwa Chong

1)     Global concern : โรงเรียนคาดการณ์ถึงอนาคตในความสำคัญของข้อมูลและเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทุกคนต้องสามารถจัดการข้อมูลได้ จัดการความความรู้ที่มีอยู่มากมาย รู้ว่าต้องใช้ประโยชน์มันอย่างไร

2)     Holistic education : การศึกษาแบบองค์รวม เป็นหัวใจแห่งการศึกษาในอนาคต และผลักดันให้นักเรียนกลายเป็นผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ Critical thinking, Creative thinking และ Caring thinking โดยนำแนวคิด 5 Minds of Future ของ Howard Gardner มาปรับใช้

5 Minds of Future ประกอบด้วย

1)     The Disciplinary Mind

2)     The Synthesizing Mind

3)     The Creating Mind

4)     The Respectful Mind

5)     The Ethical Mind

มนุษย์ต้องมีความฉลาด แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีจิตใจที่เคารพผู้อื่น และมีจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย และเมื่อนำการคิดทั้ง 3 ส่วนมารวมกัน จะเกิดเป็น Entrepreneurial Thinking นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้วย Positive Mind เพื่อให้มองเห็นโอกาสต่างๆ ที่เป็นไปได้

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 สิงหาคม 2560 22:37 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2560 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ