นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Scenario Planning Plus (SP+) 2123 0
Hwa Chong International School โรงเรียนระดับ SQA 2323 0
ตามส่องดูงานประชุมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง 1628 0
กิจกรรม KM @ โตโยต้า บ้านโพธิ์ : Just In Time 1874 1
การบริหารองค์กรยุค 4.0: โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 2316 0
เมื่อหุ่นยนต์แย่งงาน 1774 0
Knowledge Capturing มากกว่าเพียงการรวบรวมความรู้เท่านั้น 1434 0
พร้อมก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วย TQA 1811 0
HR 4.0 ความท้าทายใหม่ในยุคดิจิตอล 2058 0
โมเดลความเป็นเลิศระดับสากล 1656 1
Happy Relax: เขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล 1655 0
เรื่องของ กราฟ 1479 1
eNOSE จมูกในห้อง Lab 1382 0
PEMM 1118 0
Mindset เมื่อ Attitude = Behavior 2196 0
SEC Cycle 1100 0
Blind Spot เมื่อเราไม่รู้ ว่าตัวเราเองไม่รู้ 1342 1
จริยธรรม 6 ระดับ 1141 0
การสะสมทุน (capital) กับองค์กรยุคใหม่ 1042 0
ประเมิน KM กระจกสะท้อนความจริง 1297 0
TQA กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของเอเชีย 5 ด้าน 1363 0
กลยุทธ์ Big Data 1392 0
ลดโลกร้อน: ใช้เท่าที่จำเป็น 1191 0
Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 2 1077 0
งานประชุมชี้แจง Supplier ประจำปี 2559 1509 0
ขับรถดีๆ ก็ลดโลกร้อนได้ 1308 0
Big Data 1222 0
TQA Criteria 2016-2017: เกณฑ์ใหม่ เป็นอย่างไร 1768 0
Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 1 1413 0
ลดโลกร้อน กับรถยนต์ผลิตจากเส้นใยผลไม้ 1216 0
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามแนวทาง ESPReL 1829 1
BCM-Day ครั้งที่ 1 1435 1
Lean สู่การปฏิบัติ 1619 0
1 ครอบครัว 1 กระทง 1386 0
งัดกลยุทธ์เด็ด: สร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ ภาคจบ 1364 0
งัดกลยุทธ์เด็ด: สร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ 1180 0
การปรับ ISO 9001:2015 เข้ากับ TQA 1529 0
ตรวจสุขภาพของแบตเตอรี่ 1360 0
Plan ไม่นิ่ง ต้อง Action ด้วย 1177 0
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1 ผลเป็นอย่างไร 1654 0
Walk through_เดินดูรอบ ๆ SEC 1359 0
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59 1480 0
บิลค่าไฟใหม่ กับการประหยัดไฟฟ้า 1243 0
Good แต่ยังไม่ Great 1365 0
99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ 1380 1
โอกาส บ้างก็ชัด บ้างก็เบลอ 1559 1
ได้เวลาคิดกลยุทธ์ใหม่กันแล้ว 1524 6
SEC กับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1 1118 0
ต้นทุน พืชชนิดเดียวในโลกที่เจ้าของปลูกแล้วอยากให้โตช้าที่สุด 1226 0
ปรอทวัดความสุขปีแพะ 1360 0
TTX ทำไป PDCA ไป 1232 0
การฝึกซ้อมบนโต๊ะ 1369 0
Results เขียนให้ดี ก็มีเฮ 1470 1
BCM เริ่มต้นอย่างไร (5) 1075 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (4) 1161 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (3) 1097 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.2) 1050 0
TQA การเดินทางยังไม่สิ้นสุด 1084 3
BCM เริ่มต้นกันอย่างไร 1146 0
เปรียบเทียบผลการประเมิน TQA 1415 0
Feedback Report 2014 จุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ 1631 0
BCM strategy ค้นหากลยุทธ์ พิชิตความเสี่ยง 1458 0
ตามไปดูแชมป์ 2048 1
ปี 57 บ้านหลังนี้ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1243 0
ทำอย่างไร ทั้งเราและองค์กรจึงไปถึงค่านิยมที่ต้องการ 1444 0
จากก้าวแรกไปสู่อนาคต กับ TQA หน่วยงานสนับสนุน PSU 1362 0
พลังแห่งนวัตกรรม ในงาน STI Thailand Award 2015 1274 1
Take or Treat กันดีนะ 1423 0
เรียนรู้จาก PRO 1547 1
เรียนรู้จากภัย ฟื้นไข้ให้เป็น 1433 0
เก็บเกี่ยวความรู้ผ่านการปรับปรุงพัฒนา แล้วพาไป KM 1317 0
BCM Runway กับองค์รขนาดเล็กศูนย์เครื่องมือฯ 2167 0
Brainstorming ทัศนคติ ก็ทำได้ 1443 1
ส่งมอบเครือข่ายให้รุ่นน้อง 1334 0
ทำไมต้องเปลี่ยน เมื่อสิ่งที่ทำอยู่ก็ดีอยู่แล้ว 1375 2
ได้เวลายกร่าง: กลยุทธ์เยี่ยม ปฏิบัติไว ผลลัพธ์สุดยอด 1403 0
กิจกรรมหลักสำหรับ BCM 1466 0
ศัพท์ใหม่ๆใน BCM 1482 0
BCM มุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน 1360 0
ใช้วิกฤต สร้างการตลาด 1338 1
ค่านิยมเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมแล้วรึยัง 1437 0
มาราธอนตลอดเดือนสิงหาคม 1525 0
ได้เวลา Refresh 1766 1
AAR ว่ากันเรื่อง TQA report 1561 0
ภาระงานตาม TOR กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามอย่าง TQA 1751 0
หนึ่งความคิด ใครๆก็นวัตกรรม 1650 0
KM เล่าสู่กันฟังการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 1727 1
จิตบริการ @ หนานมดแดง TQA Walkway 2074 2
กลยุทธ์การออกแบบธุรกิจ 1322 0
ลูกค้าเก่าก็ยังอยู่ ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้น 1467 1
CSR ของ SEC กับแนวโน้ม CSR 2557 1327 1
SIM 2014 1445 0
Happy และ Engage 1242 0
ขบวนพาเรดของ ตัววัดผล KPI 1481 1
CSR กับระบบการนำองค์กรของ SEC 1492 0
SIM ปีนี้มีอะไรใหม่ 1345 0
TQA จัดเต็มกันไปอีกวัน 1362 0
ความจำเป็น กับ ความคาดหวัง 1986 0
ขยับ เท่ากับ เอ็กเซอร์ไซด์ 1613 3
ลุงให้ไอติมเพิ่ม 1688 5