นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) เกร็ดน่ารู้ SEM: การนำตัวอย่างเก่ามาถ่ายภาพซ้ำ

ปัญหาเรื่องหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้ง จากการนำตัวอย่างเก่า หรือตัวอย่างเดิมที่ผ่านการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) คือ ภาพถ่ายจากตัวอย่างเก่า ไม่สวยเหมือนเดิม ซึ่งการนำตัวอย่างมาถ่ายภาพซ้ำอีกครั้ง ด้... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 10 August 2014 13:29 Modified: 10 August 2014 13:29 [ Report Abuse ]

(0) ทันเทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยฯ ที่มีอัตราการใช้งานสูงเครื่องหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนตัวอย่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ติดอันดับเครื่องมือวิจัยฯที่มีผลการดำเนินงานเยี่ยมด้... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 05 July 2014 00:42 Modified: 05 July 2014 00:42 [ Report Abuse ]

(0) เกร็ดน่ารู้ SEM: ปัญหาตัวอย่างละลายระหว่างการเตรียม

สำหรับบันทึกที่นำมาเล่าในวันนี้ เกิดขึ้นจากลูกค้าโทรมาสอบถามเพื่อปรึกษาการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) โดยลูกค้าได้เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ตัวอย่างที่ต้องการเตรียมมีลักษณะเป็นผง และเจ้าผงที่ว่านี้... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 13 June 2014 10:02 Modified: 13 June 2014 10:02 [ Report Abuse ]

(0) OES กับงานเหล็กหล่อ

เครื่อง OES (Optical Emission Spectrometer) เป็นเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเครื่องหนึ่ง โดยเครื่องมือดังกล่าวเปิดให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 ให้บริการทดสอบตัวอย่างโลหะ 3 ชนิด คือ อะลูมินัมอัลลอย เหล็กกล... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 01 June 2014 08:45 Modified: 01 June 2014 09:07 [ Report Abuse ]

(1) ตะแกรงร่อนจากลูกค้า

สำหรับการให้บริการดู 108 ซึ่งหลายๆท่าน อ่านแล้วอาจจะงงๆสักหน่อย ว่าที่ศูนย์เครื่องมือฯให้บริการดูอะไร ดูหมอรึเปล่า อย่างเดียวกับบันทึกยอดนิยมของพี่ยูซอนมินมั๊ยนะ ต้องขอเฉลยว่า ไม่ใช่หรอกคับ บริการดูที่ว่านี้ เป็นบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกล้อ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 12 May 2014 09:10 Modified: 12 May 2014 09:10 [ Report Abuse ]

(0) เกร็ดน่ารู้ SEM ความสว่างของจอ

สำหรับบันทึกนี้ขอนำเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) มาฝากกันเช่นเคยครับ เป็นกล้อง SEM5800 ซึ่งกล้อง SEM เครื่องนี้ติดตั้งและให้บริการมากว่า 17 ปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระกิจในการให้บริการทางวิชาการด้านการเรียนก... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 09 May 2014 16:47 Modified: 09 May 2014 16:47 [ Report Abuse ]

(1) จำนวนรายการทดสอบ กับจำนวนตัวอย่าง

แบบฟอร์ม F-ASO-022 และ F-ASO-054 เป็นแบบฟอร์มส่งตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ โดย F-ASO-022 เป็นแบบฟอร์มที่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่คุ้นเคยกันดี แต่สำหรับ F-ASO-054 เป็นเอกสารใหม่ที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 22 April 2014 09:24 Modified: 22 April 2014 09:24 [ Report Abuse ]

(0) ความปลอดภัยสารเคมีตามระบบ GHS

หากพูดถึง การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านความปลอดภัย โดยสารเคมีจัดเป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ ห้อง Lab ต้องดำเนินการจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการ และพร้อมใช้งานอยู่... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 19 April 2014 19:08 Modified: 19 April 2014 19:08 [ Report Abuse ]

(0) เป็นมากกว่าถังไนโตรเจนเหลว

ไนโตรเจนเหลว ถือเป็นอีกหนึ่งในบริการของศูนย์เครื่องมือฯ นอกเหนือจากบริการทดสอบตัวอย่าง จำหน่ายน้ำกลั่น และน้ำปราศจากไอออน ซึ่งไนโตรเจนเหลวทั้งหมดถูกจัดหามาไว้สำหรับรักษาสภาวะการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่อง N... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 07 April 2014 15:46 Modified: 07 April 2014 15:46 [ Report Abuse ]

(1) การทำแห้งแบบ Supercritical Drying

การทำแห้ง หลายๆท่าน ฟังแล้วเข้าใจได้ไม่ยากนัก พูดกันแบบชาวบ้านทั่วไป ก็หมายถึง การทำให้สิ่งที่เปียกแห้ง และตัวอย่างที่เห็นได้ชัด และคุ้นเคยกันดี คือ การทำแห้งเสื้อผ้า โดยส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการทำแห้งด้วยกัน 2 วิธี ก็คือ การตาก และการอบ ซึ่งผลลัพธ์เ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 28 March 2014 09:49 Modified: 28 March 2014 09:52 [ Report Abuse ]