นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) UTM-Temperature chambers

สมบัติเชิงกล มักนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงและความทนทานต่อการนำไปใช้งานของวัสดุ ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงพัฒนาวัสดุ นักวิจัยจำเป็นต้องทราบสมบัติของวัสดุเหล่านั้น และสมบัติเด่นที่มีความสำคัญ ก็คือ การทดสอบแรงดึงของวัสดุ ปัจจุบันผลิตภัณ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 19 Febuary 2017 23:06 Modified: 19 Febuary 2017 23:06 [ Report Abuse ]

(0) ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1

ในอดีตเราส่งออกยางธรรมชาติไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และต่อมายางเหล่านั้นก็ถูกส่งกลับเข้ามาขายให้เราในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย แต่เป็นที่หน้าเจ็บใจนัก เพราะราคาของเหล่านั้นกลับมีมูลค่าสูงกว่าตอนส่งออกยางลิบลับ ปัจจุบันเราจึงเร่งฝีเท้าอย่างมุ่ง... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 12 Febuary 2017 13:59 Modified: 12 Febuary 2017 14:19 [ Report Abuse ]

(2) Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด

Indentation hardness ความแข็งเชิงกด นั้น เป็นค่า total force ที่วัดได้จากการกดวัสดุลงไปยังระดับ xx% indentation force deflection ที่ต้องการ ซึ่งค่าความแข็งเชิงกดเป็นการวัดสมบัติการรองรับน้ำหนักของวัสดุ (load-bearing properties) ตาม ISO 2439 สามารถ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 03 Febuary 2017 22:51 Modified: 03 Febuary 2017 22:51 [ Report Abuse ]

(0) ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา

การทดสอบหาค่าความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ ในทางทฤษฎีสรุปไว้ว่า ค่าความถ่วงจำเพาะของวัตถุใด ๆ ที่ใช้ค่าความหนาแน่นของน้ำ (1 กรัมต่อลบ.ซม.) เป็นของไหลมาตรฐานในการเปรียบเทียบ จึงมีค่าใกล้เคียงที่สุด หรือถือได้ว่าเท่ากับค่าความหนาแน่นของวัตถุนั้น ๆ ดั... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 22 January 2017 20:50 Modified: 22 January 2017 20:54 [ Report Abuse ]

(1) Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกจากการทดสอบสมบัติเชิงกลความต้านทานแรงดึงด้วยเครื่อง Tensile tester ซึ่งลูกค้าเอกชนส่งมาทดสอบเป็นประจำแล้ว ยังมีการทดสอบ “การเสื่อมสภาพ” ของยางที่ถูกส่งมาทดสอ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 15 January 2017 23:29 Modified: 15 January 2017 23:29 [ Report Abuse ]

(0) Ozone aging test กับ staining of surfaces

การทดสอบความทนทานต่อโอโซน (Ozone resistance) ของผลิตภัณฑ์นั้น ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง Ozone Aging Tester ด้วยอัตราค่าบริการต้นทุนเพียง 1,200 บาทต่อชั่วโมง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสา... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 08 January 2017 19:55 Modified: 08 January 2017 19:55 [ Report Abuse ]

(0) Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 ปีระกา แด่สมาชิก Share.psu ทุกๆ ท่าน ครับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุข ตลอดปีใหม่ครับ Carbon contamination ในที่นี้ผมกล่าวถึง คือ การเกิดการปนเปื้อนของสารคาร์บอนบนพื้นผิววัสดุในระหว่า... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 01 January 2017 11:42 Modified: 01 January 2017 11:42 [ Report Abuse ]

(0) Grading ยางแผ่นรมควัน

ลูกค้าส่งตัวอย่าง ยางแผ่นรมควัน (Ribbed smoked sheet, RSS) มาตรวจสอบชั้นคุณภาพกับเรา งานนี้ถือเป็นงานแรกสำหรับทีมงานทดสอบทางด้านยางในลักษณะนี้ ซึ่งต้องตรวจสอบด้วยสายตาล้วนๆ แต่อย่างไรทีมงานทุกคนเคยผ่านการทดสอบโดยใช้สายตาพิจารณาเช่นนี้มาแล้ว กับการ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 18 December 2016 19:31 Modified: 18 December 2016 19:37 [ Report Abuse ]

(0) Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสนใจนำผลิตภัณฑ์ซีลยาง มาทดสอบค่าการคลายความเค้น (Stress Relaxation, SR) และรายการทดสอบอื่นด้วย จึงเข้ามาเยี่ยมชมดูความพร้อมและความสามารถของเครื่องมือทดสอบทางด้านยาง โดยในรายการทดสอบ SR นั้น มีเครื่องมือที่สามารถทดสอบได้ คือ เคร... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 12 December 2016 16:06 Modified: 12 December 2016 16:06 [ Report Abuse ]

(2) ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test

สำหรับเครื่อง Temperature Scanning Stress Relaxation (TSSR) ที่ให้บริการนั้น เป็นแบบ Anisothermal stress relaxation ซึ่งแตกต่างจาก TSSR แบบเดิม ซึ่งทดสอบได้เฉพาะ Isothermal เท่านั้น โดยการทดสอบตัวอย่างประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) Isothermal ดึ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 05 December 2016 21:15 Modified: 05 December 2016 21:17 [ Report Abuse ]