นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่

การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 09 กันยายน 2558 16:16 แก้ไข: 09 กันยายน 2558 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์

ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าท่านหนึ่ง แจ้งความต้องการให้ทราบว่า ต้องการทดสอบสมบัติของถ่านปลุกฤทธิ์ ทาง Lab มีให้บริการวิเคราะห์หรือเปล่า หลังจากรับฟังก็งง ๆ กับเจ้าถ่านปลุกฤทธิ์นะครับ เป็นถ่านอะไรกัน ไม่คุ้นนะครับ จะเป็นถ่านหรือมีสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 05 กันยายน 2558 14:52 แก้ไข: 05 กันยายน 2558 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานทดสอบยาง Microstructure testing

น้ำยาง เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตของอุตสาหกรรมยางพาราและยางพาราแปรรูป แต่กว่าน้ำยางสดจะถูกขนส่งไปถึงโรงงานโดยที่ยังคงคุณภาพของน้ำยางที่ดีไว้ได้ อาจต้องผ่านกระบวนการรักษาสภาพมาก่อน ด้วยการเติมสารเคมี เช่น แอมโมเนียมลอเรท, ZnO, TMTD เป็นต้น แต่ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 22 สิงหาคม 2558 17:12 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2558 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ช่วงนี้ใน PSU ดูออกจะคึกคักและคราคร่ำไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยมี 2 งานใหญ่ที่จัดขึ้นช่วงเดียวกันเป็นประจำทุกปี ก็คือ งานเกษตรภาคใต้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยศูนย์เครื่องมือฯเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทย์ฯมาต่อเนื่องทุกปี นำเสนองานบริการทดสอบทางว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 18 สิงหาคม 2558 15:31 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2558 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็น Threats ที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่กับเทศกาลวางแผนกลยุทธ์ของ SEC อยู่อีกครั้ง ด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ SEC รับผิดชอบดูแลในการให้บริการเป็นจำนวนมากนั้น ล้วนแล้วเป็นผลงานจากการค้นคว้าวิจัย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 15 สิงหาคม 2558 23:16 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2558 23:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่

สัปดาห์หน้านัดกับพี่คิดบวกไว้ พี่คิดบวกมาชวนผมไปออกรายการวิทยุด้วยกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไม่ได้หมายความว่า ผมมีเรื่องจำเป็นสำคัญอะไรส่วนตัวที่ต้องการจะแถลงอะไรประมาณนั้นนะครับ จริงแล้วเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนคร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 24 กรกฎาคม 2558 11:14 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2558 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) AAR: การประชุม SIM 2015

วลีอมตะกับคำกล่าวเปรย ๆ ที่มักได้ยินกันบ่อยว่า “หนึ่งปีนี่ช่างผ่านไปเร็วเสียจริง” ซึ่งก็คงจะจริงนะครับ กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ดูจะเร่งจะรีบไปเสียทุกกิจกรรม วันวันหนึ่งช่างผ่านไปเร็วจี๋ เผลอแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้ว กับกิจกรรมจัดการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 23:33 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 23:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1)

จากบันทึกที่แล้ว BCM เริ่มต้นอย่างไร ได้นำเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของศูนย์เครื่องมือฯ มาเล่าไปแล้วนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระยะด้วยกัน โดย Phase 1: BCM Program Management ถือเป็นระยะเริ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 11 เมษายน 2558 23:12 แก้ไข: 11 เมษายน 2558 23:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม

ปัจจุบันงานบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย ได้รับการตอบรับทั้งจากหน่วยงานราชการภายนอกและเอกชนเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมุ่งมั่นในการทำตลาดเชิงรุก มีทีมการตลาดของศูนย์เครื่องมือฯ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 29 มีนาคม 2558 21:58 แก้ไข: 29 มีนาคม 2558 21:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX

ฟันและกระดูก เป็นชิ้นส่วนของร่างกายที่พบได้ทั้งคนและสัตว์ หากลองนำฟันและกระดูกออกมาวางเปล่า ๆ ภายนอกกองรวม ๆ กัน แล้วลองนำมาแยกประเภทออกจากกันดูเล่นๆ ชิ้นนี้เป็นฟันมนุษย์ ชิ้นนั้นเป็นกระดูกสัตว์ คงไม่ใช้งานง่ายสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ และยิ่ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 22 มีนาคม 2558 11:35 แก้ไข: 22 มีนาคม 2558 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]