นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่

การจัดเก็บและทำลายตัวอย่างทดสอบ เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Quality Procedures: QP) ซึ่ง SEC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ข้อ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดเก็บตัวอย่างทดสอบในที่ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเสื่อม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 09 กันยายน 2558 16:16 แก้ไข: 09 กันยายน 2558 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์

ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าท่านหนึ่ง แจ้งความต้องการให้ทราบว่า ต้องการทดสอบสมบัติของถ่านปลุกฤทธิ์ ทาง Lab มีให้บริการวิเคราะห์หรือเปล่า หลังจากรับฟังก็งง ๆ กับเจ้าถ่านปลุกฤทธิ์นะครับ เป็นถ่านอะไรกัน ไม่คุ้นนะครับ จะเป็นถ่านหรือมีสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นพ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 05 September 2015 14:52 Modified: 05 September 2015 14:52 [ Report Abuse ]

(0) งานทดสอบยาง Microstructure testing

น้ำยาง เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตของอุตสาหกรรมยางพาราและยางพาราแปรรูป แต่กว่าน้ำยางสดจะถูกขนส่งไปถึงโรงงานโดยที่ยังคงคุณภาพของน้ำยางที่ดีไว้ได้ อาจต้องผ่านกระบวนการรักษาสภาพมาก่อน ด้วยการเติมสารเคมี เช่น แอมโมเนียมลอเรท, ZnO, TMTD เป็นต้น แต่ก... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 22 August 2015 17:12 Modified: 22 August 2015 17:13 [ Report Abuse ]

(0) วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ช่วงนี้ใน PSU ดูออกจะคึกคักและคราคร่ำไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยมี 2 งานใหญ่ที่จัดขึ้นช่วงเดียวกันเป็นประจำทุกปี ก็คือ งานเกษตรภาคใต้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยศูนย์เครื่องมือฯเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทย์ฯมาต่อเนื่องทุกปี นำเสนองานบริการทดสอบทางว... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 18 August 2015 15:31 Modified: 18 August 2015 15:34 [ Report Abuse ]

(0) ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็น Threats ที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่กับเทศกาลวางแผนกลยุทธ์ของ SEC อยู่อีกครั้ง ด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ SEC รับผิดชอบดูแลในการให้บริการเป็นจำนวนมากนั้น ล้วนแล้วเป็นผลงานจากการค้นคว้าวิจัย... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 15 August 2015 23:16 Modified: 15 August 2015 23:16 [ Report Abuse ]

(0) งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่

สัปดาห์หน้านัดกับพี่คิดบวกไว้ พี่คิดบวกมาชวนผมไปออกรายการวิทยุด้วยกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไม่ได้หมายความว่า ผมมีเรื่องจำเป็นสำคัญอะไรส่วนตัวที่ต้องการจะแถลงอะไรประมาณนั้นนะครับ จริงแล้วเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนคร... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 24 July 2015 11:14 Modified: 24 July 2015 11:14 [ Report Abuse ]

(0) AAR: การประชุม SIM 2015

วลีอมตะกับคำกล่าวเปรย ๆ ที่มักได้ยินกันบ่อยว่า “หนึ่งปีนี่ช่างผ่านไปเร็วเสียจริง” ซึ่งก็คงจะจริงนะครับ กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ดูจะเร่งจะรีบไปเสียทุกกิจกรรม วันวันหนึ่งช่างผ่านไปเร็วจี๋ เผลอแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้ว กับกิจกรรมจัดการ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 26 June 2015 23:33 Modified: 26 June 2015 23:33 [ Report Abuse ]

(0) BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1)

จากบันทึกที่แล้ว BCM เริ่มต้นอย่างไร ได้นำเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของศูนย์เครื่องมือฯ มาเล่าไปแล้วนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระยะด้วยกัน โดย Phase 1: BCM Program Management ถือเป็นระยะเริ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 11 April 2015 23:12 Modified: 11 April 2015 23:12 [ Report Abuse ]

(0) เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม

ปัจจุบันงานบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย ได้รับการตอบรับทั้งจากหน่วยงานราชการภายนอกและเอกชนเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมุ่งมั่นในการทำตลาดเชิงรุก มีทีมการตลาดของศูนย์เครื่องมือฯ ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 29 March 2015 21:58 Modified: 29 March 2015 21:58 [ Report Abuse ]

(1) การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX

ฟันและกระดูก เป็นชิ้นส่วนของร่างกายที่พบได้ทั้งคนและสัตว์ หากลองนำฟันและกระดูกออกมาวางเปล่า ๆ ภายนอกกองรวม ๆ กัน แล้วลองนำมาแยกประเภทออกจากกันดูเล่นๆ ชิ้นนี้เป็นฟันมนุษย์ ชิ้นนั้นเป็นกระดูกสัตว์ คงไม่ใช้งานง่ายสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ และยิ่ง... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 22 March 2015 11:35 Modified: 22 March 2015 12:08 [ Report Abuse ]