นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 1148 0
ความไว้ใจ [C] 1559 0
วัยงาม [C] 1191 0
เตรียมตัวตาย [C] 1444 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1452 0
ต้นผักชี [C] 1965 1
สูตรไข่เจียว [C] 2017 0
ความจริงของชีวิต [C] 2202 1
ระวังใจ [C] 1881 1
เกิดจากเสียง 1410 0
ปม 2060 1
กระจ่างชัด 1731 2
บวชพระลูกศิษย์ 1897 4
ความผิดพลาด 1740 0
ผ่าฟันกราม 1185 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 1168 1
5. ความเศร้า 1082 1
4. ความโกรธ 997 2
3. ความกลัว 987 1
2. จังหวะใหม่ 1171 2
1. คำขอบคุณ 1319 2
หัวใจดวงใหม่ 1232 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1570 3
แง่งาม 1614 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2482 0
สิ่งสุดท้าย 1863 0
หลายชีวิต 1978 2
ส่วนเกินในชีวิต 1764 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1850 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2726 5
ชวนกันไปวัด 2028 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2719 10