นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 458 0
ความไว้ใจ [C] 863 0
วัยงาม [C] 619 0
เตรียมตัวตาย [C] 982 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1017 0
ต้นผักชี [C] 1430 1
สูตรไข่เจียว [C] 1497 0
ความจริงของชีวิต [C] 1647 1
ระวังใจ [C] 1458 1
เกิดจากเสียง 1006 0
ปม 1525 1
กระจ่างชัด 1326 2
บวชพระลูกศิษย์ 1461 4
ความผิดพลาด 1318 0
ผ่าฟันกราม 808 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 753 1
5. ความเศร้า 700 1
4. ความโกรธ 569 2
3. ความกลัว 605 1
2. จังหวะใหม่ 786 2
1. คำขอบคุณ 920 2
หัวใจดวงใหม่ 815 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1201 3
แง่งาม 1263 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2109 0
สิ่งสุดท้าย 1532 0
หลายชีวิต 1614 2
ส่วนเกินในชีวิต 1397 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1553 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2355 5
ชวนกันไปวัด 1668 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2324 10