นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
กระโจนใส่ [C] 525 0
ความไว้ใจ [C] 946 0
วัยงาม [C] 685 0
เตรียมตัวตาย [C] 1031 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1068 0
ต้นผักชี [C] 1495 1
สูตรไข่เจียว [C] 1570 0
ความจริงของชีวิต [C] 1708 1
ระวังใจ [C] 1500 1
เกิดจากเสียง 1052 0
ปม 1580 1
กระจ่างชัด 1365 2
บวชพระลูกศิษย์ 1514 4
ความผิดพลาด 1356 0
ผ่าฟันกราม 832 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 786 1
5. ความเศร้า 737 1
4. ความโกรธ 607 2
3. ความกลัว 634 1
2. จังหวะใหม่ 828 2
1. คำขอบคุณ 958 2
หัวใจดวงใหม่ 860 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1233 3
แง่งาม 1303 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2151 0
สิ่งสุดท้าย 1561 0
หลายชีวิต 1641 2
ส่วนเกินในชีวิต 1426 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1577 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2387 5
ชวนกันไปวัด 1696 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2349 10