นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2355
ความเห็น: 0

เงินกันโครงการNRU

การเบิกจ่ายเงินกันโครงการNRU

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณปี ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัย ๙ แห่ง (เงินเบิกแทน) ซึ่งการใช้จ่ายเงินจะเหมือนกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณปกติ การเบิกจ่ายทุกรายการจะต้องขออนุมัติแล้วจึงเบิกจ่ายได้ ไม่เหมือนกับเงินอุดหนุนวิจัยที่ไม่ต้องขออนุมัติ ยกเว้น การขออนุมัติเดินทาง การขออนุมัติล่วงเวลา ฯลฯ ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยปรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ตั่งแต่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปและการใช้จ่ายเงินก็จะเหมือนกับเงินอุดหนุนวิจัย สำหรับรายการที่มีหลักฐานอยู่ ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ และได้แจ้งกันเงินไว้แล้ว ก็ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย สำหรับเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินไว้ มหาวิทยาลัยก็จะคืนกลับให้กับหัวหน้าโครงการต่อไป

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
created: 03 August 2011 12:03 Modified: 03 August 2011 12:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 น้ำขิง, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.248.180
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ