นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Linux Mint 13 Cinnemon และ LibreOffice 1061 0
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1519 3
เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ cop e-learning 1243 0
R2R 1115 0
อบรมฟรี ไำม่มีค่าลงทะเบียน 1790 1
ขอเชิญเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีเนื่องในงานมอ.วิชาการ 2553 ที่ปัตตานี 1115 0
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1092 2
ขอเชิญเข้าอบรม 1479 1
ประชาสัมพันธ์การอบรมเดือนตุลาคม 1267 0
ขอเชิญอบรมด้านอีเลิร์นนิ่งฟรี 1360 0
ขอเชิญเข้าอบรมด้านอีเลิร์นนิ่งเดือนมีนาคม 2551 1120 0
อบรม FreeMind ฟรี 1164 4
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 1669 6
โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ด้าน E-Learning และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 1458 0
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเดือนธ.ค. 2550 1303 0
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1107 1