นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกรอบนโยบาย ICT 2020 ของประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการโดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกรอบนโย... more »
By @--,'--Ladypin   created: 01 August 2010 11:13 Modified: 01 August 2010 11:14 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญอบรม หลักสูตร>>เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการพลังงาน<<

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรม “เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการพลังงาน” วันที่จัด : 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถานที่จัด : ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท... more »
By @--,'--Ladypin   created: 20 October 2009 11:56 Modified: 10 November 2009 15:19 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5" กับ วิศวฯ ม.อ.

อยากเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร?? มีหน้าที่ตรวจสอบอาคารสูงตามกฎหมายผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรและสถาปนิกห้ามพลาดค่ะ กับหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5" กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริการ... more »
By @--,'--Ladypin   created: 14 August 2009 09:10 Modified: 14 August 2009 09:11 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)"

องค์กรใดที่ต้องการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมีวิธีการใดที่จะทำให้องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน TQM ในหลายหน่วยงาน ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั... more »
By @--,'--Ladypin   created: 13 August 2009 16:26 Modified: 14 August 2009 08:52 [ Report Abuse ]

(0) ใครอยากพัฒนาตนเองด้าน การจัดการ/ระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม /วิศวฯ อ่านทางนี้

วิศวฯ ม.อ. ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมที่พร้อมสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรของท่านอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของท่านประกอบด้วยหลักสูตร ดังต่อไปนี้- อยากให้โรงงานของท่านดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เชิญส่งบุคลากรของท... more »
By @--,'--Ladypin   created: 01 July 2009 11:13 Modified: 01 July 2009 11:31 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารทักษะหัวหน้างาน”

ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร“การบริหารทักษะหัวหน้างาน” วัน ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักการและเหตุผล หลายๆ คน... more »
By @--,'--Ladypin   created: 08 January 2009 11:17 Modified: 08 January 2009 11:17 [ Report Abuse ]

(1) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น”

ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น” วัน ที่ 22-23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักการและเห... more »
By @--,'--Ladypin   created: 08 January 2009 11:05 Modified: 08 January 2009 11:10 [ Report Abuse ]

(0) วสท.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Dinner talk

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วสท. สาขาภาคใต้) จัด Dinner Talk และอบรมสัมมนาระยะไกลผ่านระบบ Video Conference ในหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐานใหม่ ... more »
By @--,'--Ladypin   created: 11 August 2008 10:22 Modified: 11 August 2008 10:22 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ภาคใต้) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2 )

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ภาคใต้)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2 ) ของประเทศไทย พ.... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By @--,'--Ladypin   created: 21 July 2008 17:11 Modified: 21 July 2008 17:12 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์"ฝ่ายบริการวิชาการ"

ด้วยฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการประกวด ตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By @--,'--Ladypin   created: 21 July 2008 16:40 Modified: 21 July 2008 16:40 [ Report Abuse ]