นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2039
ความเห็น: 0

สงขลานครินทร์-7 ปี ยอดเยี่ยม-เบื่อหน่าย-ไม่ก้าวหน้า

สงขลานครินทร์-7 ปี ยอดเยี่ยม-เบื่อหน่าย-ไม่ก้าวหน้า

 

วิสุทธิ์ สิทธิฉายา 

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ วข หาดใหญ่ 074-286110

 

ผมทำงานใน ม.อ. มา 7 ปี เรียนรู้อะไรพอสมควร บรรยากาศและความรู้สึกก็คลุกเคล้ากับไป ระหว่างความสำเร็จ (ยอดเยี่ยม) ความภูมิใจ ความเบื่อหน่าย และความรู้สึกไม่ก้าวหน้าในอาชีพ

ยอดเยี่ยม

ทำงานมาเจ็ดปี ในฐานะอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งควรจะเป็นความหวังและอนาคตของมหาวิมทยาลัย ผมขอชื่นชมหน่วยงานและทีมสนับสนุนการวิจัย ท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัย และรองฯ วิจัยในปัจุบัน อ. พีรพงศ์ ทีฆสกุล ที่มีแนวทางการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ในด้านต่างๆ อย่างดียิ่ง   แนวทางดังกล่าวเป็นแรงดึงดูดเดี่ยวในขณะนี้ที่ทำทำให้อาจารย์รุ่นใหม่บางส่วนตัดสินใจอยู่กับ ม.อ.

ขอชื่นชม อ. อมรรัตน์ พงศ์ดารา อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองฯ วิเทศสัมพันธ์ ที่เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็น ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในงานบัณฑิตศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ทำให้ระเบียบชัดเจนยิ่งขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น แนวความคิดอย่างหนึ่งที่ทำให้ ม.อ. ไม่ก้าวหน้าคือเรื่องจอมหลักการ ตีความระเบียบต่างๆ แบบบศรีธนญชัย ชอบทำเรื่องงายๆ ให้เป็นเรื่องยาก ต้องขอขอบคุณ อ. อมรรัตน์ พงศ์ดารา ที่ทำเรื่องต่างๆ ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก ม.อ. มีผู้บริหารอย่างอาจารย์มากๆ มหาลัยคงก้าวหน้ามากกว่านี้

ผม ในฐานะสมาชิกของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และสมาชิกของภาควิชาบางส่วน ที่สนับสนุนและให้โอกาสอาจารย์รุ่นใหม่ แต่เท่าที่เคยพบปะกับสมาชิกอาจารย์รุ่นใหม่ในบางภาควิชา บางคณะ ก็มีบางท่านไม่ได้โชคดีอย่างผม

 

เบื่อหน่าย

เบื่อหน่าย ระบบศรีธนญชัย ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ไม่อำนวยความสะดวกให้คนทำงาน ถ้าทำแล้วมีปัญหามากนักแล้วจะทำไปทำไม ถ้าถามว่าหน่วยใหนน่าจะปรับปรุงมากที่สุด คงต้องบอกว่าเป็นสำนักอธิการบดี

เบื่อหน่าย  คนส่วนใหญ่ที่ชอบพูดว่า ทำมามากแล้ว ให้คนรุ่นใหม่ทำบ้าง เอ้ แล้วรับเงินครบตามที่เขาให้หรือเปล่า ผมไม่มั่นใจ รัฐเขาจ่ายเงินเดือนให้กับงานที่ทำในปัจจุบัน หรืองานที่ทำในอดีต หรือว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองจนว่าจะเกษียน ไม่แน่ใจจริงๆ

เบื่อหน่าย อธิการบดี และสภามหาลัยฝ่ายข้าราชการประจำ ที่ไม่ชัดเจนในแนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาลัย ปัจจุบันการทำงานใน ม.อ. ทำให้ขาดโอกาส ขาดรายได้ที่ควรจะได้รับเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ  และตามระเบียบ (1.5/1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ) ทุกวันนี้ถ้าเป็นอาจารย์นได้น้อยกว่าที่อื่น 5,000-7,000 บาทต่อเดือน ผศ. 10,000-12,000 บาทต่อเดือน  ด้วยนโยบายที่ไม่ชัดเจนทำให้ ม.อ. ขาดโอกาสที่จะได้คนเก่งมาทำงาน บางครั้งผมก็คิดเหมือนกันว่าอาจารย์ของเราฉลาดน้อยกว่าที่มหาลัยอืนๆ หรืออย่างไร ที่ได้เงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยกว่า หรือเงินเดือนเหมาะสมกับงานแล้ว ทำงานแต่พอดีแล้วเวลาที่เหลือก็ไปหารายได้อย่างอื่น จะเป็นทางออกที่ดี บางคนบอกว่าพนักงานได้เงินเดือนมาก กรุณาทราบด้วยว่า พนักงานราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือนวุฒิ ป.เอก สองหมื่อนห้าแล้วครับ ถ้านึกไม่ออก ก็เอาเงินเดือนท่าน+บำนาญ+เงินค่ารักษาพญาบาลที่รัฐต้องจ่ายต่อหัวดูว่าเป็นเท่าใหร่ เวลาเจ็บป่วยต้องไปต่อแถวร่วมกับพม่ามันไม่สนุก หรือท่านว่าอย่างไร

 

ไม่ก้าวหน้า

ในระดับคณะส่วนใหญ่ ยังไม่มีแนวทางในการสนับสนุนความก้าวหน้าของอาจานรย์รุ่นใหม่อย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการทำวิจัย และความก้าวหน้าในทางวิชาการ (ในบางคณะก็น่าชื้นชม) คณะเล็กๆ มีรายได้น้อยก็น่าเห็นใจ แต่ในฐานะผู้บริหารเรื่องรายได้คงไม่ใช่ปัจจัยเดียว เรื่องอื่นๆ ท่านสนับสนุนเต็มที่หรือไม่ หรือละเลยไป

บางคณะมีรายได้พอสมควรแต่ไม่ได้สนับสนุน แถมยังขัดขวางความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่ควรจะเป็น สูงกว่าคณะหรือมหาลัยอื่นๆ บางครั้งผมชักไม่แน่ใจว่า ผศ. รศ. ของคณะท่านเก่งกว่า มีศักศรีมากกว่า มีเงินประจำตำแหน่งมากกว่าคณะอื่นๆ หรือมหาลัยอื่นๆ หรืออย่างไร หรือว่าท่านไม่แน่ใจว่าอาจารย์ของท่านที่สอนมา 2ปี 5ปี มีความสามารถในการสอนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ควรประเมินออก ให้ไปใกลๆ เป็นภาระมหาลัย หรือท่านว่าไม่จริง

บางคณะ แทบไม่มีครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ในทำงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ ที่ร้ายกว่าบางคณะไม่มีครุภัณฑ์ที่จะทำงานวิจัยพื้นฐาน ที่มีก็ขึ้นสนิม  แล้วจะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างไร จะหาทุนจากภายนอกได้อย่างไร ถ้าไม่มีเครื่องมือ ไม่มีผลงาน แต่ท่านซึ่งไม้ได้ส่งเสริมอะไร ถามพวกเราทุกวันว่าเมื่อใหร่จะขอ ผศ. รศ.  มันคงไม่ง่ายเหมือนเหมือนเมื่อ 100 ปีก่อน นี่แค่ความก้าวหน้าส่วนตัวยังไม่พูดถึงการแข็งขันกับมหาลัยอื่นๆ ท่านคงทราบดีจากการประเมินผลงานวิจัยระดับภาควิชาของ สกว. ว่าเราถอยหลังขนาดใหน และมหาลัยอื่นๆ ก้าวหน้าขนาดใหน

ผมเขียนบทความนี้ทำให้เสียเวลาทำงาน อาจทำให้มีคนเกลียดมากขึ้นโดยเฉพาะผู้บริหาร แต่ให้เชื่อเถอะว่าการที่ผมออกมาพูดนั้นหวังดีกับ ม.อ. มีอาจารย์รุ่นใหม่จำนวนมากที่เบื่อหน่ายระบบ เบื่อหน่าย ม.อ. ถ้าคนที่มีศักยภาพไม่มาทำงาน ที่มีอยู่ก็จะลาออกหรือไม่มีกะจิตกะใจจะทำงานแล้ว ม.อ. จะอยู่อย่างไร อีก 5 ปีท่านจะรู้ว่ามันสายเกินไป 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): บริหารคน บริหารใจ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 เมษายน 2556 13:51 แก้ไข: 05 เมษายน 2556 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.51.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ