นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2966
ความเห็น: 1

การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1)

ใช้แบบให้เหมาะ ย่อให้สั้น สาระสำคัญให้เด่น ความเห็นให้ดี

     

 

 การบันทึกความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา มีหลักในการบันทึก ดังนี้

 1.  หลักในการทำบันทึกความเห็น 

                การทำบันทึกความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอแนะแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยหรือดำเนินการในเรื่องใด ๆ จะต้องเขียนให้บันทึกนั้นมีบทบาทดังนี้

               - เสนอข้อมูลที่จำเป็นโดยถูกต้องครบถ้วน และง่ายแก่การศึกษาเรื่อง

                - เสนอแนวทางพิจารณาที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผล

                - เสนอแนวทางวินิจฉัยหรือตัดสินใจที่เป็นไปได้ และบรรลุจุดประสงค์ โดยมีผลกระทบและความเสี่ยงน้อยที่สุด

 

               ดังนั้น บันทึกความเห็นที่ดี จะต้องมีลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY  คือ

               SIMPLIFY  (ง่าย)

               QUANTIFY  (สมบูรณ์)

               JUSTIFY  (มีเหตุผล)

 

                1.1  การทำบันทึกความเห็นให้ง่าย  (SIMPLIFY)

                การทำบันทึกความเห็นให้ง่าย คือ ทำให้ง่ายแก่การอ่าน  และง่ายแก่การพิจารณาโดย

                     (1)  ใช้แบบให้เหมาะ

                           ต้องเลือกใช้แบบให้เหมาะกับเรื่อง เช่น ถ้าเป็นเรื่องสั้น ๆ ไม่ยุ่งยากสับสน อาจใช้แบบ “บันทึกต่อเนื่อง” หรือ แบบ “ร่ายยาว” ถ้าเป็นเรื่องยาว ยุ่งยากสับสน ต้องวิเคราะห์  ควรใช้แบบ “ลำดับกระบวนการ”

                     (2)  ย่อให้สั้น

                           ควรเขียนข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์เฉพาะสาระสำคัญสั้น ๆ  ส่วนรายละเอียดที่ยาว ๆ อาจทำเป็นเอกสารแนบแล้วเขียนในบันทึกให้ดูเอกสารแนบนั้น

                     (3)  สาระสำคัญให้เด่น

                           ควรเขียนบันทึกโดยแสดงสาระสำคัญให้เด่น เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาและพิจารณาเรื่อง เช่น ยกเป็นหัวข้อ  หรือตั้งเป็นประเด็น หรือขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญ เป็นต้น

                     (4)  ความเห็นให้ดี

                           จะต้องเขียนความเห็น  โดยเสนอแนะแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยให้ง่ายแก่การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

 

โปรดติดตามตอน 2 และตอน 3 ค่ะ

  

  ที่มา  :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2554 14:01 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แวะมาอ่านแบบ SIMPLIFY (ง่าย) ก่อนค่ะพี่อ้วน.. ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ